Glasba kot govorjeni jezik

Opis

 

Skupini predstavite, da je glasba sredstvo individualnega izražanja, podobno kot govorjeni jezik. Naučite jih, da je glasba s svojimi posebnimi elementi ritma ali dinamike zelo blizu vsakemu človeku in jo je kot tako mogoče razumeti in uporabiti kot orodje za izražanje.

Ciljna skupina

Mladi med 15 in 23 letom starosti

Število udeležencev

Skupina od 10 do 20 oseb + 1 moderator

Kraj izvedbe

Na prostem ali v razmeroma veliki sobi

Potrebščine

Posebna oblačila za enostavno gibanje / pisala / listne table /
Tolkala in druga glasbila, na primer klavir

Cilj oz. namen metodologije

Spontano začutiti ritem in glasbeni tok kot fizično stanje in ustrezno prilagoditi svoje gibanje

Navodila po korakih

1. korak
Udeleženci naj se razporedijo po sobi in na kraju samem naredijo nekaj dihalnih in sprostitvenih vaj. V tej pripravljalni fazi lahko moderator skupino opozori na »glasbeno« prisotnost nekaterih elementov, ki jih je že izkusil vsak od nas, npr. tišine, dihanja (stalno harmonično gibanje vdihovanja in izdihovanja) in bitja srca.

2. korak
Moderator razloži, kako izvesti enostavno vajo. Izgovarja številke (1, 2, 3, 4 …), ki ustrezajo različnim stopnjam gibanja (hoja, tek, mirovanje, skakanje …), povezanim z glasbo.

3. korak
Moderator se usede za klavir in začne igrati, udeleženci pa se začnejo gibati. Moderator sprva omogoči udeležencem dovolj časa, da poiščejo pravo držo ali gibe, ki ustrezajo predvajani glasbi. Skupina se mora prilagoditi cilju osebnega raziskovanja povezave med gibanjem in glasbo ter v sebi začutiti to povezavo.

4. korak
Ko moderator vidi, da je zavedanje v skupini vse večje in da vaja postaja vse bolj naravna, lahko začne igrati različne vzorce ritma in dinamike ter jih povezovati s številkami, ki jim mora skupina slediti.

Navodila za moderatorje

Pri tem procesu je potrebna visoka stopnja sprostitve in lahko predstavlja uvodno pripravo, ki temelji na dihanju in prebujanju čutov za pripravo telesa na občutenje glasbenih dražljajev.

Dodatne opombe glede metodologije

To metodo so zasnovali in naj bi jo izvajalo izučeni glasbeniki. Smiselno je, da so moderatorji glasbeniki ali imajo vsaj nekaj izkušenj z glasbenim eksperimentiranjem.