Projekt Moja kreativnost je moja moč je nastal iz potrebe dati glas mladim in jim omogočiti, da izrazijo svoje družbene in politične zahteve na lokalni, nacionalni in evropski ravni.

MyCreativity
MyPower

NAMEN ORODIJ PROJEKTA MOJA KREATIVNOST JE MOJA MOČ

Mladi po vsej Evropi pogosto nimajo možnosti ali prostora, da bi izražali svoja mnenji in da bi aktivno sodelovali v družbi, v kateri živijo.

Kljub temu pa je ključnega pomena, da vsem mladim v družbi, zlasti pa tistim z manj priložnostmi, omogočimo postati del družbenih in političnih sprememb. Z vnašanjem novih in svežih pogledov in stališč se aktivno vključujejo v spremembe v družbi.

Današnji mladi so državljani jutrišnjega dne!

Ne glede na to, ali govorimo o podnebnih spremembah, o človekovih pravicah ali o diskriminaciji in rasizmu, je bistvenega pomena za vključujočo in boljšo prihodnost za vse, da opolnomočimo mlade, tako da okrepimo njihovo samospoštovanje ter jim zagotovimo nove in ustvarjalne načine za izražanje njihovih družbenih in političnih zahtev kot aktivni evropski državljani.

Zato je cilj projekta Moja kreativnost je moja moč dati mladim nove, kreativne in umetniške metode, sredstva in veščine za krepitev njihove samozavesti ter za izražanje družbenih in političnih zahtev na evropski ravni.

 

To pa je tudi namen zbirke orodij v okviru projekta Moja kreativnost je moja moč!

ORODJA

Ta zbirka orodij ponujajo ustvarjalne in umetniške metodologije, gradiva za usposabljanje in dobre prakse za mladinske delavce, mladinske organizacije in umetnike. Orodja so namenjena mladim – omogočajo jim, da delujejo v današnjem evropskem kontekstu in spreminjajo prihodnost na bolje.

Dobre prakse, nova sredstva in ustvarjalne metode je mogoče uporabiti za:

opolnomočenje mladih, da bodo lahko na ravni celotne EU izražali svoje družbene in politične zahteve kot aktivni državljani z ustvarjalnimi in umetniškimi sredstvi;

izboljšanje kreativnih sposobnosti in krepitev samozavesti mladih z razvojem različnih lastnosti s pomočjo kreativnih usposabljanj v različnih umetnostih;

razvijanje aktivističnih in zagovorniških veščin mladih ter izražanje zahtev na politični ravni.

Umetnost kot način izražanja političnih in družbenih zahtev mladih

Zgodovinsko gledano se ljudje izražamo vizualno. Vse od starodavnih prizorov lova na jamskih poslikavah do sodobne satirične in subverzivne ulične umetnosti Banksyja – od nekdaj za ovekovečenje svojih življenj in izražanje uporabljamo umetnost.

Umetnost je način izražanja samega sebe in prek tega razumevanja drugih; umetnost pomaga povezovati ljudi in tako ustvarja močnejše skupnosti; umetnost ljudem omogoča pošiljanje sporočil in dialog, spodbuja kritično mišljenje in izpostavlja pomembna družbena vprašanja.

Vas zanima, kako je mogoče umetnost uporabiti za izražanje družbenih in političnih zahtev? Oglejte si tukaj: