2. Upri se!

Zbirka orodij za zagovorništvo in aktivistične metodologije

Zbirka orodij za zagovorništvo in aktivistične metodologije ponuja aktivnosti in praktične dejavnosti za mladinske delavce, strokovne delavce in umetnike, ki delajo z mladimi. Cilj teh metod je opolnomočiti mlade za oblikovanje zahtev in želja ter posredovanje slednjih politikom in civilni družbi.

Te ustvarjalne in interaktivne metode, ki so jih zasnovali in zbrali umetniki in nevladne organizacije, ponujajo mladinskim delavcem drugačne načine za pomoč mladim pri razvoju njihovih zagovorniških in aktivističnih veščin, da bodo lahko s pomočjo neformalnih izobraževalnih in umetniških metodologij izrazili svoja mnenja. Med njimi boste našli ideje o tem, kako lahko mladi oblikujejo svoje zahteve, se pogovarjajo s politiki in oblikovalci politik ali organizirajo ulično akcijo.

Gradiva lahko uporabljate bodisi kot posamezne aktivnosti ali v kompletu za organizacijo delavnice (za več informacij o tem, kako zasnovati delavnico, si lahko ogledate našo izkušnjo).

Nabor orodij vsebuje smernice za uporabo vseh aktivnosti v njem, zato so vse aktivnosti strukturirane na enak način in zagotavljajo vse potrebne informacije za mladinske delavce in umetnike, ki delajo z mladimi:

   1. Opis aktivnosti
   2. Ciljno skupino, ki ji je namenjena aktivnost
   3. Število tako moderatorjev/vodij aktivnosti in mladih udeležencev
   4. Okolja, primerna za izvajanje aktivnosti
   5. Potrebna gradiva
   6. Cilj aktivnosti
   7. Navodila po korakih za izvedbo aktivnosti
   8. Nekaj nasvetov za moderatorja za izvajanje aktivnosti (kjer je to potrebno)