Razprave s politiki? Ni problema!

Opis

 

Pri tej metodi gre za igro vlog, pri kateri se lahko udeleženci naučijo, kako se pogovarjati s politiki, kako lobirati za svoje interese in kako najti strategije argumentacije za svoje zahteve.

Ciljna skupina

Mladinska skupina, šolski razred, skupina zainteresiranih mladih

Število udeležencev

4–6 udeležencev, 1–2 moderatorja (to vajo je mogoče izvesti tudi z večjo skupino, sestavljeno iz več podskupin – v tem primeru upoštevajte takšna navodila za vsako podskupino)

Kraj izvedbe

Ena učilnica oz. Velika soba, nekaj stolov, v fazi priprav je koristno, da je na voljo tudi nekaj manjših sob za delo v skupinah

Čas trajanja

Približen čas trajanja: 1,5 ur

Potrebščine

Stoli, stojala z listi, pisala, papir

Cilj oz. namen metodologije

Cilj te metodologije je oblikovati in razviti zahteve mladih ter preizkusiti scenarij razprave s politiki. Mladi udeleženci bodo sodelovali v igri vlog, kjer bodo zagovarjali svoje interese, razpravljali o svojih zahtevah in jih predstavili drug pred drugim.
Nekaj udeležencev bo aktivistov, nekaj pa politikov.

Navodila po korakih

Pred začetkom: kratka igra oz. poživitev za prebuditev skupine

Poskrbite, da boste udeležence lepo sprejeli in ji že od začetka ustvarjalno vključili v aktivnost. S pomočjo iger za ogrevanje bi se morali bolje spoznati, se malo ogreti in se znebiti pritiska.

Primer igre za ogrevanje: Negativna izmenjava idej. Vodja skupine postavi vprašanje: »Kaj bi bilo potrebno, da bi se svet spremenil na slabše / da bi propadel?« ter vse ideje zapiše na listni tabli. Nato te ideje obrnete na glavo: »Kaj bi bilo potrebno, da bi svet postal boljši?« Pogovorite se o idejah, mladi pa naj jih razvrstijo po pomembnosti. Povejte mladim, naj imajo te scenarije v mislih tudi med samo vajo.

Začnite z igro vlog:

1. korak
Določitev vlog in teme (15 minut)

Udeležence razdelite na dve skupini. Ena skupina bo igrala politike, druga pa aktiviste. Vodja skupine lahko temo pripravi že vnaprej (npr. ureditev glede zavržene hrane v supermarketih, kako preprečiti hitro modo ipd.) ali pa si udeleženci skupaj izberejo temo. Če ste s svojo skupino že obravnavali določeno temo, je dobra vaja, da naučeno vsebino preizkusite na interaktiven način. Poskusite najti konkretno temo s političnimi zahtevami, in ne preveč splošne teme.

2. korak (15 minut)
Skupina aktivistov: Zbiranje podatkov o izbranih vprašanjih

Aktivistična skupina ima 15 minut časa, da razišče izbrano temo ter poišče nekaj podatkov, ki podpirajo njihovo temo. Nato naj oblikujejo eno zahtevo.

Skupina politikov: Raziskava o izbranih politikih
Politiki naj se pozanimajo o svojih politikih in njihovi politični argumentaciji. Politično stranko oz. politika lahko izberejo udeleženci ali pa ga določi vodja skupine.

Kot vodja skupine poskrbite, da greste do obeh skupin in ponudite svojo pomoč.

3. korak
Priprava razprave

Pripravite sobo, kjer se nahajate. Primerno je, da udeleženci razprave sedijo v polkrogu ali pa da se usedejo okoli mize. Občinstvo (če je prisotno) bi moralo dobro videti obraze vseh udeležencev razprave.

4. korak
Začetek razprave (15–20 minut)

Izbrani aktivist naj začne pojasnjevati, zakaj je aktivistična skupina prišla na pogovor z odločevalci in oblikovala svoje zahteve. Naj se razprava začne! Politiki in aktivisti se bodo odzivali na izjave druge strani in predstavljalo svoja mnenja. Spodbujajte jih, da se zares vživijo v svoje vloge!

5. korak
Zaključek razprave in iskanje rešitve oz. načrta za uresničitev zahtev (5 minut)

Odločevalci bodo poskušali zaključiti razpravo, ker imajo natrpan urnik, aktivisti pa bi se morali potruditi, da še pred koncem določijo načrt (kako naprej obravnavati to temo) in določijo termin naslednjega sestanka.

6. korak
Izstop iz vlog

Vsi v sobi vstanejo, malo poskočijo in skupaj vzkliknejo glasen »aaaaah«, da izstopijo iz svojih vlog.

7. korak (10 minut)
Povratne informacije

Postavite se v majhen krog za povratne informacije, kjer se lahko udeleženci pogovorijo o svojih občutjih med vajo.

Spodbudite mlade, da se zares vživijo v svoje vloge. Vaja bo bolj zabavna, ko bodo vsi udeleženci zares začeli igrati!

Navodila za moderatorje

Vodja skupine mora voditi razpravo ter poskrbeti, da je način razprave vedno spoštljiv in da lahko pride na vrsto za razpravo vsak udeleženec. Če delate z izkušeno skupino, lahko vlogo moderatorja prevzame tudi eden od udeležencev.

Dodaten nasvet: Da bo vaja še bolj zabavna, lahko pri njej kot spraševalci sodelujejo tudi gledalci. Ti lahko sprašujejo spontano ali pa vprašanja pripravi skupine vodja in jih razdeli gledalcem tik pred razpravo.

Dodatne opombe glede metodologije

Ta metoda je zelo dobra pripravljalna vaja pred pravo razpravo oz. lobiranjem pri politikih.