Obarvaj svojo prihodnost!

Opis

 

Za našo družbo je ključnega pomena, da so zahteve mladih opazne v našem vsakodnevnem življenju. S to metodo zbiramo zahteve mladih ter jin nato obarvamo in jih zapišemo na ulice. Kombinacija političnih tem in ulične umetnosti mladim omogoča, da razvijajo svoj umetniški potencial in vidno opozorijo na svoje zahteve. Akcije barvanja ulic so enostaven način za povečanje vidnosti aktivnosti mladih v mestu ali na podeželju in lahko dosežejo precejšnje število ljudi.

Ciljna skupina

Mladinska skupina, šolski razred, skupina zainteresiranih mladih

Število udeležencev

2–30 udeležencev, 1–2 moderatorja

Kraj izvedbe

Velik odprt trg z betonskimi tlemi, na katere je mogoče risati

Čas trajanja

Približen čas trajanja: 1,5 ure

Potrebščine

Krede različnih barv

Cilj oz. namen metodologije

Cilj metodologije je formulirati in razviti zahteve mladih ter jih na ustvarjalen način prenesti na teren, kjer jih lahko vidijo mimoidoči in/ali politiki.

Navodila po korakih

1. korak
Opredelitev najpomembnejših političnih tem za mlade v sodelovanju z njimi

Skupino razdelite na manjše skupine (približno 4–5 oseb na skupino), ki imajo 10 minut časa, da na dva večja lista napišejo odgovore na naslednji vprašanji: »Kaj vas v današnjem svetu najbolj jezi?« »Kaj predlagate kot rešitev za to težavo?« Vsaka izmed manjših skupin naj z glasovanjem izbere eno glavno temo, na kateri želijo delati. (Npr. »Zelo me jezi vsa odpadna hrana.« & »Želim si, da bi morali supermarketi hrano podariti dobrodelnim organizacijam, preden jo zavržejo.«)

2. korak
Zbiranje podatkov o izbranih temah

Udeleženci v skupinah imajo 15 minut časa, da raziščejo izbrano temo in poiščejo nekaj podatkov, ki podpirajo njihovo temo. (Npr.: »Na globalni ravni je zavržena tretjina pridelane hrane.«)

3. korak
Ustvarjanje udarnih sloganov

Naslednjih 20 minut naj udeleženci porabijo tako, da temo, priporočilo in podatke spremenijo v udarne slogane, ki jih je mogoče zapisati oz. narisati na ulice. (Npr.: »Stop odpadni hrani!«, »Ne mečimo več stran 1/3 pridelane hrane!«.)

4. korak
Iskanje slik za slogane

Zdaj je čas, da se izkažejo ustvarjalni člani skupine. Kako bi lahko zahteve poudarili s slikami oz. risbami? Skupina naj si zamisli majhne slike, piktograme, ki jih lahko narišejo na ulice poleg svojih sloganov. (Npr. »velik kup zavržene hrane«.)

5. korak
Delo na terenu

V 5. koraku se skupina odpravi na ulice. S seboj naj vzamejo kredo, odidejo na izbrano lokacijo ter na tla napišejo slogane oz. izjave. Poleg tega naj udeleženci poleg sloganov narišejo svoje slike oziroma risbe.

6. korak
Ovekovečenje

Svoje umetniško delo fotografirajte in fotografije objavite na družbenih omrežjih (če jih uporabljate). To je pomembno zato, da se umetniško delo ohrani dlje kot samo do naslednjega dežja.

Navodila za moderatorje

Poiščite primerno mesto za ulično akcijo – dobri ideji sta na primer prometno območje za pešce ali prostor pred mestno hišo ali kakšno drugo pomembno stavbo. Prepričajte se, da je v vašem mestu oz. kraju risanje po tleh dovoljeno in o ulični akciji po potrebi obvestite pristojne organe.