Rozmowy z politykami? Bez problemu!

Opis

 

Ta metoda polega na odgrywaniu ról, dzięki czemu uczestnicy uczą się, jak dyskutować z politykami, lobbować i znajdować strategie argumentacji dla swoich żądań.

Grupa docelowa

Grupa młodzieżowa, klasa szkolna, grupa młodych zainteresowanych

Liczba uczestników

4-6 uczestników, 1-2 trenerów (to ćwiczenie można również wykonać w większej grupie złożonej z kilku podgrup, postępuj zgodnie z instrukcją dla każdej podgrupy)

Środowisko

Jedna sala lekcyjna lub inna duża sala, kilka krzeseł. Na etapie przygotowań dobrze jest też mieć kilka małych sal, w których może odbywać się praca grupowa.

Potrzebny czas

Około. czas: 1,5 godziny

Materiały

Krzesła, flipcharty, długopis, papier

Cel

Celem metodologii jest sformułowanie i przepracowanie postulatów młodzieży oraz wypróbowanie scenariusza dyskusji z politykami. Młodzi uczestnicy wezmą udział w grze w role, aby bronić swoich interesów, dyskutować o swoich żądaniach i przedstawiać je sobie nawzajem.

Niektórzy uczestnicy będą aktywistami, inni będą politykami.

Instrukcje krok po kroku

Przed rozpoczęciem działania: rozgrzej swoją grupę aktywnością energetyzującą.

Zadbaj o dobre powitanie uczestników i zaangażowanie ich od samego początku w kreatywny sposób. Gry przełamujące lody powinny dawać przestrzeń do wzajemnego poznania się, trochę rozgrzać i zrelaksować.

Pomysł na przełamanie lodów: Deszcz negatywnych myśli: Lider grupy zadaje pytanie: „Czego potrzebujemy na tym świecie, aby uczynić świat gorszym miejscem / aby świat się zawalił?” i zbiera wszystkie pomysły na flipcharcie. Następnie odwracasz pytanie: „Czego potrzebujemy, aby uczynić świat lepszym miejscem?” Przedyskutujcie pomysły i pozwólcie młodzieży wymienić te najważniejsze. Powiedz grupie, aby pamiętała te scenariusze podczas wykonywania właściwego ćwiczenia.

Rozpocznij etap odgrywania ról:

Krok 1.
Definiowanie ról i tematu. (15 minut)
Grupa zostaje podzielona na dwie grupy. Jedna grupa bawi się w polityków, druga w aktywistów. Albo lider grupy przygotowuje proponuje temat (np. przepisy dotyczące marnowania żywności w supermarketach) albo grupa może wybrać dowolny temat. Jeśli pracowałeś już ze swoją grupą nad określonym tematem, dobrym ćwiczeniem jest wypróbowanie poznanych treści w sposób interaktywny. Spróbuj znaleźć konkretny temat z żądaniami politycznymi, ale nie zbyt szeroki.

Krok 2. (15 minut)
Grupa Aktywistów: Zbieranie danych na wybrane tematy.
Grupa odgrywająca aktywistów ma 15 minut na zbadanie wybranego przez siebie tematu i znalezienie danych, które uwydatniają ich problem oraz sformułowanie jednego głównego żądania.

Grupa Polityków: Badanie wybranych polityków.
Grupa odgrywająca polityków musi wybrać swoich polityków i ich polityczną argumentację. Polityk/partia polityczna może być wybrana przez młodzież lub przydzielona przez lidera grupy.

Jako lider grupy odwiedź obie grupy i zapytaj, czy potrzebują pomocy.

Krok 3.
Przygotuj dyskusję.
Przygotuj salę, w której się znajdujesz. Wygodnie jest ustawić się półkolem z uczestnikami dyskusji, albo dyskutujcie przy stole. Publiczność (jeśli jest) powinna dobrze widzieć twarze wszystkich uczestników dyskusji.

Krok 4.
Rozpocznij dyskusję. (15-20 minut)
Jeden z aktywistów rozpoczyna od przedstawienia powodów, dla których grupa aktywistów przyszła porozmawiać z politykami i formułuje swoje żądania. Rozpocznijmy dyskusję! Politycy i aktywiści będą reagować na to, co mówi druga strona i przedstawiać własne opinie. Zachęć zespół, aby naprawdę odegrał swoją rolę!

Krok 5.
Zakończ dyskusje i znajdź rozwiązanie/mapę drogową dla żądań. (5 minut)
Decydenci, ponieważ mają napięty harmonogram, będą starali się zakończyć spotkanie, aktywiści powinni upewnić się, że przed końcem jest mapa drogowa (jak postępować w tej sprawie) i zaplanowane nowe spotkanie.

Krok 6.
Wyjdź z ról.
Wszyscy na sali wstają, lekko podskakują i wspólnie krzyczy się głośno „aaaaah”, aby wydostać się z ról.

Krok 6. (10 minut)
Koło opinii.
Utwórz mały krąg informacji zwrotnych, w którym wszyscy uczestnicy będą mogli podzielić się emocjami, które odczuwali podczas ćwiczenia.

Zachęć młodzież, aby naprawdę przejęła swoje role. Zabawniej jest, gdy wszyscy uczestnicy naprawdę zaczynają grać!

Wskazówki dla trenera

Lider grupy musi poprowadzić dyskusję i upewnić się, że rozmowa jest zawsze pełna szacunku i że wszyscy uczestnicy mają czas na zabranie głosu. Jeśli pracujesz z doświadczoną grupą w dyskusji, również jeden z uczestników może pełnić rolę moderatora.

Dodatkowa wskazówka: Aby uczynić to ćwiczenie jeszcze przyjemniejszym, możesz włączyć słuchaczy jako osoby zadające pytania. Albo zadają pytania spontanicznie, albo lider grupy przygotowuje pytania, które rozdaje tuż przed dyskusją.

Wszelkie inne uwagi

Ta metoda jest naprawdę dobrym ćwiczeniem przygotowującym przed prawdziwą dyskusją/spotkaniem lobbingowym z politykami.