Żądania polityczne wyrażane lub wspierane przez muzykę

Opis

 

Wiele żądań ma charakter intelektualny. Aby uzyskać zmianę absolutnie konieczne jest dotarcie także do serc ludzi i tutaj muzyka może bardzo pomóc.

Grupa docelowa

Grupa zainteresowanych młodych ludzi otwartych na nietuzinkowy sposób działania; WAŻNE: nie muszą być oni muzykami umiejącymi grać na instrumentach.

Liczba uczestników

Min: 8 Max: 15 młodych uczestników, 1 – 2 trenerów

Środowisko

Taki występ bardziej pasuje do wydarzeń w pomieszczeniach zamkniętych. Ponieważ dźwięk instrumentów nie jest tak efektowny na dużej przestrzeni otwartej (na zewnątrz).

Materiały

Wszystkie instrumenty, na których łatwo się gra i są głośne. Zwłaszcza wszystkie instrumenty perkusyjne jak: klawesy, bębny, trójkąt, talerze, zaklinacz deszczu, itp. Wypróbuj także własnoręcznie wykonane instrumenty ze śmieci lub rzeczy codziennego użytku jak krzesło, czy garnek.

Cel

Celem jest zilustrowanie lub wsparcie żądań politycznych za pomocą muzyki i dotarcie do odbiorców na poziomie emocjonalnym. Jeśli na koniec zamiast oklasków na widowni zapanowała pełna troski cisza, to ten występ był naprawdę dobry.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1.
Wspólnie z grupą wybierz polityczne żądania, nad którymi chcesz pracować. Może to być szerszy temat (jak kryzys klimatyczny) z 2-3 wyraźnymi żądaniami. Jeśli wcześniej pracowałeś/aś/oś nad żądaniami, możesz je przyjąć lub możesz pracować nad tworzeniem żądań za pomocą jednej z innych metod proponowanych w zestawie narzędzi (np. metody „Podnieś wymagania! / Raise your demands”).

Krok 2:
Pomyśl, jak można zilustrować te wymagania muzyką, ciałami, głosami itp. Wypróbuj różne scenariusze. Grupa powinna przeprowadzić burzę mózgów, aby dowiedzieć się, w jaki sposób mogą pokazać swój główny temat i jak sprawić, by publiczność zrozumiała również ich główne żądania.

Krok 3:
Grupa może eksperymentować i wypróbowywać różne instrumenty, aby podkreślić swoje żądania. W małych grupach pracujcie nad opracowaniem jednej sceny, która jest oceniana przez całą grupę.

Krok 4:
Gdy kilka scen zostanie opracowanych w sposób satysfakcjonujący grupę, cały scenariusz zostaje ułożony.
Poniższy przykład został opracowany i wykonany przez międzynarodową grupę młodych ludzi. Grupa wybrała temat „środowisko”. Chcieli opisać fatalny rozwój przyrody. Oto pomysł na dramaturgię:

Dramaturgia:
1) Natura jest nienaruszona
Muzycy przechadzają się grając na swoich instrumentach w delikatny, przyjacielski sposób, uśmiechając się, patrząc na publiczność.

2) Zmiana wyrazu
Uczestnik z talerzami podchodzi do każdego muzyka, patrząc mu w oczy, mocno uderza w talerze i w tym momencie dany muzyk zmienia sposób gry na szorstki, twardy. Tak można opisać moment, w którym człowiek wdziera się w przyrodę w celu jej „ucywilizowania”.

3) Cięcie drzew:
Uczestnik z talerzami pociera talerze, podczas gdy uczestnik z dużym bębnem drapie w bęben (imitując piłowanie drzewa), uderza w talerze i jednocześnie mocno wali w bęben: następnie muzyk odrzuca swój instrument (drzewa spadają).

4) Umierająca natura:
Dwóch muzyków z drewnianymi bębnami klockowymi: tik tak… uciszają się… (to znaczy, że przyroda umiera). Po tym następuje chwila całkowitej ciszy (msza żałobna dla martwego kawałka planety).

5) Budowa fabryki w miejscu natury
Muzycy grają na swoich instrumentach w sposób nieprzyjazny, sam w sobie bardzo rytmiczny, wszyscy muzycy tupią nogami.

6) Koniec:
Jedno głośne uderzenie w talerze!

Wskazówki dla trenera

Poszukajcie innych grup artystycznych (tanecznych, teatralnych…) zajmujących się tym samym tematem lub zaproście je do współpracy: każdy partner może wiele zyskać dzięki wspólnym wykonaniom. Upewnij się, że zaprosisz na spektakl „decydentów” (np. parlamentarzyści lub samorządowcy). Zwykle jest to bardzo ciężka praca, ponieważ mają napięty harmonogram. Dlatego zacznij wcześnie i bądź wytrwały!

Wszelkie inne uwagi

Zachęć ludzi do znalezienia własnej historii, do wykazania się wyobraźnią! To dobre ćwiczenie, gdy już pracowałeś z grupą nad postulatami politycznymi i chcesz je przeobrazić w artystyczny występ.