2. Powstań!

Zestaw narzędzi metodologicznych Rzecznictwa i Aktywizmu

Zestaw narzędzi Rzecznictwa i Aktywizmu oferuje działania i praktyki dotyczące pracy politycznej dla osób pracujących z młodzieżą, profesjonalistów i artystów pracujących z młodymi ludźmi. Celem tych metod jest umożliwienie młodzieży formułowania żądań i życzeń oraz przedstawiania ich politykom i społeczeństwu obywatelskiemu.

Te kreatywne i interaktywne metody zebrane i opracowane przez organizacje pozarządowe i artystów dają osobom pracującym z młodzieżą różne sposoby pomocy młodym ludziom w rozwijaniu ich kompetencji w zakresie rzecznictwa i aktywizmu, aby móc wyrażać swoje opinie, korzystając jednocześnie z metod edukacji pozaformalnej i artystycznej. Znajdziesz tutaj pomysły, w jaki sposób młodzi ludzie mogą formułować żądania, rozmawiać z politykami i decydentami lub zorganizować akcję uliczną.

Materiały te można wykorzystać jako pojedyncze zajęcia lub razem, aby stworzyć warsztat (aby dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć warsztat, zajrzyj do naszego doświadczenia).

Zestaw narzędzi zawiera wskazówki, jak korzystać ze wszystkich zawartych w nim ćwiczeń, dlatego każde ćwiczenie ma jednakową strukturę, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji osób pracującym z młodzieżą, w tym artystom:

   1. Opis aktywności
    2. Grupa docelowa, do której skierowane jest działanie
    3. Liczba facylitatorów/trenerów i młodych uczestników
    4. Środowiska, w których działanie powinno być realizowane
    5. Potrzebne materiały
    6. Cel działania
    7. Instrukcje krok po kroku dotyczące realizacji działania
    8. Kilka wskazówek dla trenera dotyczących realizacji ćwiczenia (w razie potrzeby)