Zademonstrujmy w marszu

Opis

 

Demonstracja w marszu to wydarzenie, podczas którego grupa ludzi maszeruje razem, aby pokazać, że nie zgadzają się lub popierają coś lub kogoś.

Powodzenie demonstracji zależy od czterech elementów: precyzji celu/przekazu, zaangażowania uczestników, wpływu pomysłu na zamierzoną grupę docelową (tych, którzy muszą go usłyszeć) oraz pozostawienia poczucia sukcesu i poparcia dla problemu wśród odbiorców i mediów.

Grupa docelowa

Młodzież, dorośli (uczestnicy demonstracji)
Ustawodawcy, politycy, ogół społeczeństwa (cel przekazywanego komunikatu)

Liczba uczestników

Dowolna liczba uczestników. Jednak najbardziej widoczne demonstracje angażują obejmują masową liczbę uczestników.

Środowisko

Przestrzenie publiczne na świeżym powietrzu. Może to być ulica lub plac miejski. Można zorganizować demonstrację obok oficjalnej siedziby instytucji, urzędu publicznego, ratusza.

Materiały

Materiały wizualne, takie jak banery, plakaty i flagi. Materiały generujące dźwięk: instrumenty muzyczne (np. bębny, instrumenty dęte), przenośny sprzęt odtwarzający (najlepiej taki, który może działać bez konieczności podłączania go do prądu), megafon.

Cel

Dobra metoda udzielania poparcia czegoś/kogoś lub przeciw komuś/czemuś. Rozwija umiejętności organizacyjne i aktywizm społeczny.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1.
Stwórz zespół organizatorów.

Musisz zebrać wokół siebie (i swojego pomysłu) podobnie myślących ludzi, którzy pomogą ci zorganizować demonstrację. Trzeba stworzyć zespół i działać razem. Możesz także zaprosić do współpracy przy projekcie lokalną organizację zajmującą się sprawami, które chcesz poruszyć.

Krok 2.
Nakreśl swój plan.

Odpowiedz na podstawowe pytania dotyczące twoich celów, celu i działania. Co chcesz osiągnąć? Zdefiniuj swój cel. Zazwyczaj byłaby to akcja rzecznicza (wsparcia) lub protest. Jednym z typowych celów rzecznictwa jest nakłanianie ustawodawców do zwracania uwagi na potrzeby określonej (często znajdującej się w niekorzystnej sytuacji) grupy ludzi.

Kto jest w stanie zrealizować Twój cel? Zdefiniuj swój cel. Zdecyduj, kto powinien być odbiorcą przekazu demonstracji i kto weźmie udział w wydarzeniu.

Jaka czynność (zorganizowana kiedy i gdzie) mogłaby sprawić, że adresat przekazu ciebie posłucha? (Akcja/wpływ). Zazwyczaj marsze są jednymi z najczęstszych form komunikowania protestu i rzecznictwa. Demonstracja powinna być zorganizowana w miejscu, w którym można spotkać się z adrestatem przekazu (np. przed ratuszem lub obok oficjalnej siedziby parlamentarzysty). Powinieneś dowiedzieć się, czy to miejsce będzie dostępne w czasie, w którym planujesz osiągnąć swój cel i czy pomieści liczbę osób, które chcesz zaangażować. Musisz wiedzieć, czy potrzebujesz pozwolenia na korzystanie z tego miejsca.

Krok 3.
Taktyka akcji.

Musisz opracować przejrzystą strukturę planowanej demonstracji. Jej program powinien być precyzyjnie dopasowany do jej zakładanych skutków/celów. Powinieneś stworzyć szczegółowy harmonogram demonstracji, który powinien zostać dostarczony wszystkim uczestnikom, aby wiedzieli, co się będzie działo i co jest zaplanowane.

Krok 4.
Logistyka

Niektóre z najważniejszych pytań dotyczących logistyki demonstracji obejmują:
- Ewentualna konieczność i koszt zorganizowania przenośnego nagłośnienia, muzyków i techników, toalety, opieki medycznej w nagłych wypadkach, parkingu, wywozu śmieci, banerów i flag, itd.
- Transport osób biorących udział w demonstracji – jak dojeżdżają na i z miejsca demonstracji?
- Usługi porządkowe – jak posprzątać w trakcie i po pokazie.
- Plan spotkania z mediami – kto będzie rozmawiał z mediami przed, w trakcie i po demonstracji? Co należy powiedzieć itp.
- Plany kontynuacji – co dzieje się po demonstracji.

Musisz pomyśleć o ewentualnych problemach, które mogą wystąpić podczas wydarzenia i zaplanować, co zrobić, gdy się pojawią. Może to być na przykład kontrdemonstracja; bardzo mała liczba uczestników; brak obecności mediów itp.

Istotne jest poinformowanie władz lokalnych o miejscu i czasie, w którym odbędzie się demonstracja. Przekaż uczestnikom informacje na temat zasad demonstracji, np. kwestię stosowania przemocy (która zazwyczaj jest niedopuszczalna).

W kontekście wyboru dokładnego terminu/daty demonstracji należałoby skoordynować dostępność uczestników demonstracji z obecnością osoby/grupy docelowej w tym samym miejscu.

Krok 5.
Data i czas

Bardzo ważne jest, aby zdecydować, kiedy demonstracja będzie najbardziej efektywna. Niektóre z najlepszych rozwiązań obejmują zbieżność z innym wydarzeniem związanym z celem demonstracji (dzień wyborów, publiczne wystąpienie ważnego polityka lub celebryty, odbywająca się demonstracja przeciwna twojemu celowi, święto narodowe związane z twoją sprawą).

Krok 6.
Zagadnienia prawne

Musisz zapoznać się z regulaminem manifestacji publicznych na terenie, na którym chcesz ją zorganizować. Możliwe, że będziesz potrzebować specjalnego zezwolenia na przeprowadzenie wydarzenia. Być może pojawiłyby się ograniczenia dotyczące kar za pozostawienie śmieci, używanie głośników itp. Pamiętaj, jeśli nie spełnisz wymagań, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Krok 7.
Promocja

Promocja wydarzenia ma kluczowe znaczenie dla zachęcenia ludzi do udziału i dla wywarcia wpływu. Musisz zdecydować, jak promować swoją demonstrację. Może to zależeć od ilości czasu i pieniędzy, które możesz wydać. Musisz wiedzieć mniej więcej, ile osób chcesz przyciągnąć. Metody promocji mogą obejmować produkcję i dystrybucję ulotek, plakatów, a także kontakt bezpośredni (np. telefoniczny i mailowy) oraz posty w mediach społecznościowych, płatne reklamy, newslettery, dystrybucję materiałów medialnych.

Promocja wydarzenia jest jednocześnie informowaniem o kwestii, którą chcesz poruszyć podczas pokazu. Nie zapomnij zaprosić na wydarzenie wszystkich możliwych mediów (telewizja, radio, prasa, blogerzy itp.) mówiąc im o znaczeniu i innowacyjności Twojego celu.

Krok 8.
Zbuduj społeczność.
Na każdym etapie procesu planowania pomyśl o budowaniu społeczności wokół swojego celu. Możesz zaprosić przyjaciół, członków rodziny i zorganizować imprezę przed demonstracją, aby wzmocnić relacje grupowe między swoim zespołem i sympatykami.

Krok 9.
Spraw, aby impreza była pokojowa.
Dobrym sposobem na uniknięcie nieoczekiwanych szkód może być wyznaczenie kilku strażników pokoju w swoim zespole. Strażnik pokoju pilnuje wszelkich zagrożeń występujących podczas imprezy, starając się je deeskalować. Możesz zaprosić członków lokalnej policji lub straży pożarnej do udziału w demonstracji jako strażników pokoju.

Krok 10. Posprzątaj.
Wyraź wśród uczestników demonstracji swoje oczekiwania dotyczące sprzątania w trakcie i po wydarzeniu. Bądź dobrym przykładem segregacji śmieci. Pozostawianie bałaganu po imprezie nie jest dobrą cechą zespołu i problemu który poruszasz.

Krok 11. Po demonstracji
Po demonstracji zbierz swój zespół do do przeprowadzenia ewaluacji. Omów każdy element projektu i nagraj rozmowę. Podziękuj swojemu zespołowi i współpracownikom, abyście mogli wspólnie zorganizować kolejną demonstrację w przyszłości.

Po demonstracji należy również przystąpić do innego rodzaju działań. Może to obejmować udział w kolejnych wydarzeniach (konferencja prasowa, wizytacja ustawodawców). Zadbaj o to, aby w relacjach medialnych znalazły się wywiady z ważnymi osobistościami biorącymi udział w demonstracji, osobą lub osobami do której demonstracja była skierowana, przedstawicielami Twojego zespołu.

W perspektywie długoterminowej należałoby śledzić sukces demonstracji. Istnieje również możliwość wyprodukowania i opublikowania niektórych materiałów multimedialnych zebranych podczas wydarzenia. Wreszcie, możesz organizować inne wydarzenia, które dotyczą tej samej sprawy, w innych miejscach lub w inny sposób.

Wskazówki dla trenera

Pozwól zespołowi pracować niezależnie. Trener powinien być bardziej facylitatorem niż głównym inicjatorem wydarzenia. Niech ekipa swobodnie wyraża swoje żądania polityczne. Niech sama zdecyduje, co jest głównym powodem (celem) demonstracji.

Wszelkie inne uwagi

Udana demonstracja może nie przynieść od razu oczywistych rezultatów, ale możliwe, że pomoże zblizyć się do osiągnięcia celu, budując fundament dla przyszłych wydarzeń.

Powodzenia!