1. Dobra sztuka musi chwycić za serce! 

Zestaw Narzędzi Metodologii Kreatywnych i Artystycznych

Dwa zbiory metod, działań i praktyk oferują osobom pracującym z młodzieżą, profesjonalistom i artystom narzędzia wzmacniające ich pozycję. Ten zestaw narzędzi zapewnia działania mające na celu zwiększenie ich poczucia własnej wartości, umożliwienie im bycia aktywną częścią społeczeństwa europejskiego i sprawienie, by ich głos został wysłuchany.

Materiały te mogą być wykorzystywane zarówno jako pojedyncze zajęcia, jak i razem do stworzenia warsztatu (aby dowiedzieć się więcej o tym, jak stworzyć warsztat, zajrzyj do działu “nasze doświadczenie”).

Zestaw narzędzi zawiera wskazówki, jak korzystać ze wszystkich zawartych w nim ćwiczeń, dlatego każde ćwiczenie ma taką samą strukturę, dostarczając wszystkich niezbędnych informacji osobom pracującym z młodzieżą i artystom pracującym z młodzieżą:

 

   1. Opis czynności
   2. Grupa docelowa, do której skierowane jest działanie
   3. Liczba zarówno facylitatorów/trenerów, jak i młodych uczestników
   4. Środowiska, w których działanie powinno być realizowane
   5. Potrzebne materiały
   6. Cel działania
   7. Instrukcje krok po kroku dotyczące realizacji działania
   8. Kilka wskazówek dla trenera dotyczących realizacji ćwiczenia (w razie potrzeby)