Orkiestra Śmieciowa

Opis

 

Orkiestra Śmieciowa to interaktywny projekt łączący muzykę z ekologią. Każdy z uczestników tworzy instrumenty muzyczne ze śmieci, bierze udział w warsztatach muzycznych oraz w spektaklu muzycznym.

Grupa docelowa

Młodsi uczestnicy (optymalnie dzieci ze szkół podstawowych) Warsztaty takie można zorganizować w szkołach (lub innych placówkach edukacyjnych), gdzie uczestnicy mogą wystąpić publicznie przed innymi uczniami lub rodzicami.

Liczba uczestników

Minimalna liczba uczestników: 5
Maksymalna liczba uczestników: 30
Liczba animatorów: 3 (1 instruktor plastyki ze znajomością ekologii / 2 muzyków)
Projekt można wykonać z wieloma grupami, które ostatecznie wykonają razem ten sam program.

Środowisko

Otwarta przestrzeń lub większa sala (klasa) na warsztaty. Inna, większa przestrzeń do występu (może to być sala lub sala gimnastyczna w szkole)

Potrzebny czas

3 godziny

Materiały

Materiały pochodzące z recyklingu (plastikowe butelki, metalowe puszki). Inne materiały do warsztatów – taśma klejąca, fasola, ciecierzyca, sznurek itp.

Cel

Celem jest zwrócenie uwagi na problem śmieci i ekologii oraz wspólnego muzykowania. Ma na celu dostarczenie rozwiązań dotyczących wykorzystania materiałów odpadowych w praktyce muzycznej. Poprawia to świadomość ekologiczną uczestników poprzez budowanie instrumentów i wykonywanie muzyki.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1.
Przed warsztatami (co najmniej dzień wcześniej) uczestnicy proszeni są o przyniesienie ze swoich domów materiałów pochodzących z recyklingu. Należy również zorganizować widownię spektaklu (dzieci z innych klas, rodzice, nauczyciele itp.).
Krok 2.
Dzień warsztatowy: Krótkie wprowadzenie teoretyczne na temat ekologii i problemu śmieci na planecie przeprowadza instruktor (metoda pytań i odpowiedzi).
Krok 3.
Odbywają się warsztaty plastyczne tworzenia instrumentów muzycznych ze śmieci przyniesionych przez uczestników. Każdy uczestnik pod okiem instruktorów wykonuje własny instrument. Najprostszym sposobem jest zrobienie instrumentów perkusyjnych, takich jak grzechotki z plastikowych butelek i puszek wypełnionych fasolą i/lub ciecierzycą. Uczestnicy mogą ozdobić te instrumenty. Wszelkie inne pomysły na instrumenty muzyczne mogą być rozwijane przez instruktorów (lub uczestników).
Krok 4.
Warsztaty muzyczne rozpoczynają się, gdy wszyscy uczestnicy skompletują przynajmniej jeden instrument muzyczny. Wprowadzenia w część muzyczną dokonuje instruktor muzyczny, który będzie dyrygentem spektaklu muzycznego. Krótka instrukcja teoretyczna dotycząca działania orkiestry. Uczestnicy/muzycy muszą zrozumieć, że muszą postępować zgodnie z instrukcjami dyrygenta podczas próby i występu.
Krok 5.
Podziel uczestników na grupy instrumentalne: na przykład grupa grających na grzechotkach w jednym miejscu sali/sceny, perkusistów grających na plastikowych butelek w innym miejscu sceny i tak dalej.
Krok 6.
Instruktorzy wprowadzają utwory muzyczne do przećwiczenia przez uczestników, a następnie do publicznego wykonania. Najlepszym sposobem jest wykorzystanie pieśni ludowych i melodii ludowo-tanecznych. Jednym z nich może być szybki taniec, taki jak polka, drugim może być mazurek lub walc. Przydatne są też melodie klezmerskie lub cygańskie z przyspieszonym tempem. Użyj około trzech utworów muzycznych. Piosenki są przygotowywane w taki sposób, że instruktorzy wykonują utwór muzyczny, a uczestnicy dodają swoją grę (lub hałas) w określonych częściach utworu.
Krok 7.
Zadaniem dyrygenta jest opracowanie prostej aranżacji muzycznej do publicznego wykonania. Użyj prostych wzorów, np: grzechotki grają zwrotkę; na refrenie przestają grać. Podczas części trzeciej wszyscy (tutti) grają, hałasują lub krzyczą. I tak dalej. W tej sytuacji instruktor powinien wykazać się kreatywnością.
Krok 8.
Po zakończeniu próby dyrygent informuje uczestników, jak będzie wyglądał występ. Jak zachowywać się na scenie: przed, w trakcie i po koncercie. Dyrygent próbuje załagodzić tremę, opowiadając dowcipy o muzykach i występach muzycznych.
Krok 9.
Finałowe przedstawienie odbywa się w innym pomieszczeniu (może to być sala gimnastyczna szkoły lub hol). Publiczność zbiera się przed wejściem uczestników na „scenę”. Gdy publiczność jest gotowa, na scenę wchodzą uczestnicy wraz z instruktorami muzycznymi. Podczas gdy jeden z instruktorów pomaga znaleźć odpowiednie pozycje grup instrumentalnych, dyrygent krótko wprowadza publiczność w temat projektu, patronów i uczestników. Mile widziany jest interaktywny udział publiczności w koncercie.
Krok 10.
Po koncercie dyrygent składa podziękowania uczestnikom (przedstawiając ich) oraz publiczności. Wszyscy wykonawcy schodzą ze sceny.
Krok 11.
Uczestnicy wraz z instruktorami wracają do sali, w której wcześniej odbywały się warsztaty i próby. Krótka ocena i luźne rozmowy oraz gratulacje dla uczestników.

Wskazówki dla trenera

Bądź kreatywny, ale także otwarty na ciekawe sugestie dotyczące muzycznego wykorzystania użytego materiału ze śmieci, jak również na aranżacje muzyczne. Unikaj wygłaszania wykładów, ale raczej stosuj metody pytań i odpowiedzi. Wyraźnie poinstruuj, że podczas próby i występu najważniejsze są instrukcje dyrygenta.

Wszelkie inne uwagi

Instrumenty wykonane na warsztatach uczestnicy mogą zabrać do swoich domów.