Projekt My Creativity – My Power zrodził się z potrzeby oddania głosu młodym ludziom i umożliwienia im wyrażenia swoich żądań społecznych i politycznych na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

MyCreativity
MyPower

DLACZEGO ZESTAWY NARZĘDZI MY CREATIVITY MY POWER

Często młodzi ludzie w całej Europie nie mają możliwości ani przestrzeni do wyrażania swoich myśli i aktywnego udziału w społeczeństwie, w którym żyją.

Niemniej jednak fundamentalne jest, aby wszyscy młodzi ludzie w społeczeństwie, a zwłaszcza ci o mniejszych szansach, mogli być częścią zmian społecznych i politycznych. Wnosząc nowe i świeże perspektywy i punkty widzenia, aktywnie uczestniczą oni w przemianach społecznych.

Dzisiejsza młodzież to obywatele jutra!

Niezależnie od tego, czy mówimy o zmianie klimatu, prawach człowieka czy dyskryminacji i rasizmie, wzmacnianie pozycji młodych ludzi poprzez zwiększanie ich poczucia własnej wartości oraz zapewnianie im nowych i kreatywnych środków wyrażania ich żądań społecznych i politycznych jako aktywnych obywateli Europy ma fundamentalne znaczenie dla integracyjnej i lepszej przyszłości dla wszystkich.

Dlatego projekt My Creativity – My Power ma za zadanie zapewnienie młodym ludziom nowych, kreatywnych i artystycznych metod, środków i umiejętności, aby podnieść ich poczucie własnej wartości i dać wyraz ich społecznym i politycznym żądaniom na poziomie europejskim.

 

Właśnie dlatego powstały zestawy narzędzi My Creativity – My Power!

ZESTAWY NARZĘDZI

Niniejsze zestawy narzędzi zawierają kreatywne i artystyczne metodologie, materiały szkoleniowe i dobre praktyki dla osób pracujących z młodzieżą, organizacji młodzieżowych i artystów do wykorzystania z młodymi ludźmi, aby umożliwić im działanie w obecnym kontekście europejskim i przynieść pozytywne zmiany w przyszłości.

Dobre praktyki, nowe środki i kreatywne metody mogą być wykorzystane w celu:

Zachęcenia młodych ludzi do wyrażania swoich żądań społecznych i politycznych jako aktywnych obywateli za pomocą kreatywnych i artystycznych środków oraz wyrażania ich na poziomie UE

Zwiększenia zdolności twórczych i podniesienia samooceny młodzieży, rozwijania szeregu cech poprzez kreatywne treningi z różnych dziedzin sztuki

Rozwijania umiejętności aktywistów i rzeczników młodych ludzi oraz wyrażania żądań na szczeblu politycznym

Sztuka jako sposób wyrażania politycznych i społecznych postulatów młodzieży

Historycznie rzecz biorąc, ludzie są istotami wyrażającymi się wizualnie. Od starożytnych scen myśliwskich w jaskiniach po współczesną satyryczną i wywrotową sztukę uliczną Banksy’ego, ludzie zawsze używali sztuki do rejestrowania swojego życia i wyrażania siebie.

Sztuka jest sposobem wyrażania siebie, a tym samym rozumienia innych; sztuka pomaga łączyć ludzi, tworząc w ten sposób silniejsze społeczności; sztuka pozwala ludziom wysyłać wiadomości, tworzyć dialogi, pobudzać krytyczne myślenie i zwracać uwagę na ważne problemy społeczne.

Zastanawiasz się, w jaki sposób sztuka została wykorzystana do wyrażenia żądań społecznych i politycznych? Spójrz tutaj: