Zestawy narzędzi

Jak poruszać się po zestawach narzędzi

Dwa różne zestawy narzędzi stanowiące materiały do pracy kreatywnej i nastawionej na aktywizm. Przeznaczone są dla osób pracujących z młodzieżą i dla młodych ludzi.

1. Dobra sztuka musi chwycić za serce! – Zestaw Narzędzi Metodologii Kreatywnych i Artystycznych

Niniejszy zestaw narzędzi oferuje dwa rodzaje materiałów:

  • Dobre Praktyki Artystyczne i Twórcze: zbiór już istniejących materiałów artystycznych i kreatywnych, metod i działań stosowanych przez pracowników młodzieżowych i artystów pracujących z młodzieżą;
  • Nowe Metody Artystyczne i Twórcze: zbiór metod artystycznych i twórczych tworzonych przez artystów i pracowników młodzieżowych w ramach projektu My Creativity – My Power. Te nowe metody zostały opracowane, wykorzystane i przetestowane z młodymi ludźmi biorącymi udział w warsztatach projektu My Creativity – My Power (zajrzyj do “nasze doświadczenie”, aby dowiedzieć się o trzech międzynarodowych warsztatach kreatywnych, artystycznych, aktywistycznych i rzeczniczych przeprowadzonych w ramach projektu)

2. Powstań! - Zestaw narzędzi metodologicznych dotyczących Rzecznictwa i Aktywizmu

Ten zestaw narzędzi zawiera materiały do pracy politycznej i aktywistycznej z młodymi ludźmi.

  • Zbiór metod opracowanych przez organizacje pozarządowe i artystów w zakresie rzecznictwa i aktywizmu na rzecz młodych ludzi usprawni pracę z młodzieżą i zainspiruje nauczycieli. Metody te zostały przetestowane i wykorzystane w ramach projektu “Moja Kreatywność – Moja Moc”. Ten zestaw narzędzi koncentruje się na pracy politycznej, takiej jak formułowanie żądań, organizowanie akcji ulicznej lub dyskusja z politykami.