Warsztaty i mobilności

Projekt My Creativity My Power jest współfinansowany z programu Erasmus+ w ramach Kluczowego Działania 2 – Partnerstwo na rzecz Kreatywności i ma na celu umożliwienie wyrażania swoich żądań politycznych młodym ludziom jako aktywnym obywatelom Europy poprzez wykorzystanie kreatywnych i artystycznych środków.

Projekt przewiduje ścieżkę artystyczną i twórczą, w której weźmie udział 52 młodych ludzi z Włoch, Austrii, Polski i Słowenii w 3 międzynarodowych warsztatach przeprowadzonych w Austrii, Włoszech i Belgii, kończąc się występem artystycznym w Parlamencie Europejskim, podczas którego młodzież będzie poprzez sztukę wyrażać swoje żądania społeczne i polityczne.

Co zrobiliśmy – nasze doświadczenie

Wskazówki i porady dotyczące tworzenia własnego warsztatu

Odkryj nasz „making-of“

„Moja kreatywność – moja moc” jedzie do Brukseli