Muzyka jako język mówiony

Opis

 

Spraw, aby grupa doświadczyła, w jaki sposób muzyka jest środkiem indywidualnej ekspresji, takim jak język mówiony. Uświadom grupie, że muzyka w swojej specyfice rytmu czy dynamiki jest bardzo bliska każdemu człowiekowi i jako taka może być rozumiana i wykorzystywana jako narzędzie do celów ekspresyjnych.

Grupa docelowa

Młodzież w wieku od 15 do 23 lat

Liczba uczestników

Od 10 do 20 osób + 1 trener

Środowisko

Otwarta przestrzeń (open space) lub duży pokój

Materiały

Ubrania umożliwiające swobodne poruszanie się / długopisy / flipcharty / instrumentay perkusyjne i inne instrumenty, jak na przykład fortepian.

Cel

Poczuj rytm i przepływ muzyki ze spontanicznością jako stanem fizycznym i dostosuj do niego swoje ruchy.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1
Grupa wypełnia salę i na miejscu wykonuje ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne. Podczas tej fazy przygotowawczej trener może uświadomić grupie „muzyczną” obecność niektórych elementów doświadczanych przez każdego z nas, a mianowicie ciszy, oddychania (regularne i harmonijne ruchy wdechu i wydechu) oraz bicia serca.

Krok 2
Trener wyjaśnia, jak przeprowadzić proste ćwiczenie. Wypowiada cyfry (1, 2, 3, 4...) odpowiadające różnym stopniom ruchu (chodzenie, bieganie, zatrzymywanie się, skakanie...), które kojarzą się z muzyką.

Krok 3
Trener siada przy instrumencie (np. fortepian lub pianino) i zaczyna grać, podczas gdy grupa zaczyna się poruszać. Trener początkowo daje grupie wystarczająco dużo czasu na znalezienie postawy lub ruchu, które będą pasować do wykonywanej muzyki. Grupa musi dostosować się do celu osobistego badania związku między ruchem a muzyką i poczuć wewnętrznie ten związek.

Krok 4
Kiedy trener widzi, że grupa rozwija świadomość, a ćwiczenie staje się coraz bardziej naturalne, może przystąpić do ćwiczenia różnych schematów rytmicznych i dynamicznych i łączyć je z numeracją, której ma przestrzegać grupa.

Wskazówki dla trenera

Proces ten wymaga wysokiego stopnia relaksacji i może być wstępnym przygotowaniem opartym na oddychaniu i rozbudzaniu zmysłów w celu przygotowania organizmu do odczuwania bodźców muzycznych.

Wszelkie inne uwagi

Ta metoda jest stworzona przez i dla wyszkolonych muzyków. Ma to sens, jeśli moderatorzy są muzykami lub przynajmniej mają pewne doświadczenie muzyczne.