Artystyczne wykonanie muralu wspólnie z młodzieżą

Opis

 

Warsztaty zapewniają ramy wymiany, refleksji i praktycznych ćwiczeń codziennie przez kilka tygodni. Pozwala to na pogłębienie i utrwalenie nowo zdobytej wiedzy. Kluczowym produktem spójności jest to, że relacje między uczestnikami stają się mocniejsze i można rozwinąć zaufanie. Od początku warsztatów artyści angażują uczestników. Stają się towarzyszami i doradcami w rozwoju koncepcji.

Pierwszy proces przed procesem: fantazja i tworzenie wizji stały się elementarne. Po drugie, dominowała wymiana pomysłów i perspektyw. W związku z tym rozmowa obejmowała zrównoważony rozwój i SDG jako punkty wyjścia. W wyniku tych kroków koncepcja jest rozwijana ze wszystkimi uczestnikami. W ostatniej fazie duży mural jest wyświetlany jako plan na dużej ścianie publicznej, a praca jest podzielona między uczestników. Dzięki temu całe działanie ma cechy sztuki społecznościowej.

Artyści tworzą odpowiednie ramy. Od konceptualizacji do rysunku muralu uczestnicy wspólnie tworzą proces. Aspekt zbiorowy może potencjalnie pielęgnować poczucie przynależności i bycia częścią czegoś większego. Prowadzi to do następnego kluczowego czynnika, tj. uczestnictwa. Nie tylko tematy i dyskurs są definiowane przez uczestników, ale cały proces jest kształtowany przez potrzeby uczestników. Podczas warsztatów uczestnicy sami kształtują proces i redefiniują przestrzeń uczenia się. Otwarty wynik jest zatem możliwy dzięki metodom artystycznym.

Artyści wspierają przekształcające uczenie się, zadając krytyczne pytania dotyczące zrównoważonej przyszłości.

Ostatnim czynnikiem promującym jest widoczność malowideł ściennych. Wszystkie malowidła ścienne powstają na ścianach publicznych.

Grupa docelowa

Dzieci i Młodzież

Liczba uczestników

min. 6 / max 20 // liczba młodych uczestników // 1 artysta uliczny // 1-22
trenerzy/facylitatorzy

Środowisko

Duża otwarta przestrzeń / duża ściana publiczna na terenie szkoły lub w porozumieniu z gminą

Materiały

Zalecane kolory „Eco Paint”, pędzle, papier, nożyczki, markery, klej, kombinezony ochronne, maski.

Cel

Aby przyczynić się do zmian społecznych i ekologicznych poprzez tę edukację i działalność. Generowanie i promowanie wiedzy na temat krytycznego rozumienia współzależności zglobalizowanego społeczeństwa.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1.
Koncepcja fazy przygotowawczej:
Zadaj sobie następujące pytania:
Stwórz własną koncepcję: Co chcę pokazać za pomocą muralu? Do kogo chcę się kierować jako do głównej grupy docelowej? Który artysta mógłby przekazać moje przesłanie / mój cel?

Czy artysta muralu ma doświadczenie w międzynarodowych projektach? Czy ma doświadczenie w malowaniu murali?
Czy jest również profesjonalistą pod względem edukacyjnym/pedagogicznym i/lub ma doświadczenie w pracy z Tematami Celów Zrównoważonego Rozwoju lub przynajmniej interesuje się takimi tematami?
Czy jest chętny do współpracy z młodzieżą/dziećmi/nastolatkami? Czy jest chętny do stworzenia trwałego dzieła, może myśli też o kolejnej współpracy w przyszłości?

Przestrzeń i sąsiedztwo: Gdzie mogłoby się to odbyć? Dlaczego wybieram ten obszar? Jaka jest okolica? Kto przechodzi pod wybraną przeze mnie ścianą?
Współpraca i uczestnictwo: Kto mógłby być moim Partnerem do współpracy? Kto mógłby asystować podczas realizacji?
Kto jeszcze mógłby się zaangażować (grupa warsztatowa, sąsiedztwo, inni artyści?)
Kiedy należy to sfinalizować, kiedy powinna odbyć się impreza inauguracyjna?
Czy inauguracja jest osadzona w szerszym kontekście?
Czy jest link do innej aktywności w moim mieście (treść)?

2. Faza planowania:
Umowy: Sprawdź sytuację prawną z gminą. Podpisanie umowy o współpracy (artysta / właściciel / gmina / sponsorzy)

Ściana i powierzchnia:
Sprawdź dostępność wybranej ściany. Czy ściana jest widoczna dla publiczności?
Czy ściana jest łatwo dostępna (także z myślą o uczestnikach)?

Sprawdź sytuację na ulicy i wymagania, aby było to bezpieczne miejsce podczas malowania (> czy jest wystarczająco dużo miejsca do pracy? // czy konieczne byłoby „zamknięcie ulicy”?) Czy ściana jest łatwa do pomalowania (nie mały odstęp od ulicy, możliwość postawienia windy/rusztowania, bez zakłócania ruchu > lub uzyskania pozwolenia)
Czy ściana ma powierzchnię do malowania
Czy ściana jest dostępna przez co najmniej rok (zrównoważony rozwój) Czy ściana jest zatwierdzona przez gminę i/lub odpowiednie urzędy / właściciele? skontaktuj się z właścicielem i kierownikiem dzielnicy w celu potwierdzenia

Treść i materiał:
Skontaktuj się z artystą i wyjaśnij koncepcję. Poproś artystę o szkic z wyprzedzeniem
Omów z artystą przestrzeń, ścianę muralu (porozmawiaj o warsztacie) Jeśli zapraszasz artystę z zagranicy, pomyśl o zakwaterowaniu i wyżywieniu, paszporcie i wizie
Jakich materiałów można użyć? Szanujmy nasze środowisko.

Proces i harmonogram — harmonogram:
Policz wystarczającą liczbę dni na proces roboczy (dni deszczowe) > regularnie sprawdzaj prognozę pogody.
Jeśli to możliwe, porozmawiaj z sąsiadami i wyjaśnij, co będzie się działo w najbliższych tygodniach.
Jeśli odpowiada to Twojemu projektowi, zorganizuj warsztaty partycypacyjne, aby zaangażować sąsiedztwo. Utwórz komunikat prasowy i poinformuj media.

3. Faza produkcji Logistyka i produkcja:
Zdobądź wszystkie wymagane materiały z wyprzedzeniem (kolory mogą być wyprzedane, musisz je zamówić)
Jeśli planowana jest współpraca z dziećmi, kto będzie ich opiekunem?
W razie potrzeby uzyskaj prawa do ochrony zdjęć i danych
Regularnie publikuj w mediach społecznościowych // zapraszaj prasę i media na inaugurację // organizuj wywiady z artystą lub zaangażowaną grupą

Inauguracja muralu (aranżacja sali - krzesła, stoły, płótno / scena teatralna - jeśli planowany jest również występ, wyżywienie dla uczestników, nagłośnienie, prąd)
Pomyśl o dokumentacji, nazwaniu sponsorów i partnerów finansujących, partnerach do współpracy, ewaluacji.

Wskazówki dla trenera

Projekt muralu to wspaniała okazja do dzielenia się pomysłami w społeczności, uwidocznienia sztuki na rzecz transformacji społecznej i wzmocnienia lokalnych relacji. Ale zawiera też wiele nieprzewidzianych momentów i wyzwań. Ten podręcznik krok po kroku może pomóc Ci sprawdzić najważniejsze elementy przed rozpoczęciem własnego projektu, ale bądź otwarty na proces, który ma swoje własne zasady.

Wszelkie inne uwagi

Opis krok po kroku został zaczerpnięty z Kolorów globalnego głosu. Podręcznik Wizje lepszej przyszłości (malowidła ścienne CULPEER4change), 2021. Drustvo Humanitas był jednym z partnerów projektu. Projekt zainicjowany przez Miasto Kolonia i Institut Equalita.