Stensko slikarstvo z mladimi

Opis

 

Delavnice ponujajo okvir za nekajtedensko vsakodnevno izmenjavo mnenj, razmišljanje in praktične vaje. To omogoča poglabljanje in utrjevanje novo pridobljenega znanja. Ključni rezultat doslednosti je utrjevanje odnosov in razvoj zaupanja med udeleženci. Umetniki že od začetka delavnic vključujejo udeležence. Postanejo njihovi sopotniki in svetovalci pri razvoju koncepta.

Prvi proces pred procesom: ključna sta fantazija in ustvarjanje vizij.
Drugič, prevladuje izmenjava idej in pogledov. Tukaj pogovor vključuje trajnostnost in cilje trajnostnega razvoja (CTR) kot izhodišči.
Kot posledica teh korakov koncept razvijajo vsi udeleženci.
V zadnji fazi na velik javni zid projiciramo veliko stensko sliko kot načrt in razdelimo delo med udeležence.
Na ta način ima celotna aktivnost značilnosti skupnostne umetnosti.

Umetniki ustvarijo ustrezen okvir. Pri tem udeleženci celoten proces, konceptualizacije do risanja stenske poslikave, ustvarjajo skupaj. Zaradi tega kolektivnega vidika se lahko pri sodelujočih razvija občutek pripadnosti in občutek, da so del nečesa večjega. S tem pridemo do naslednjega ključnega dejavnika, sodelovanja. Udeleženci ne določijo samo tem in diskurza, temveč je celoten proces določen s potrebami posameznikov. Udeleženci med delavnicami sami oblikujejo proces in opredelijo prostor učenja. Tako umetniške metode omogočajo odprte rezultate.

Umetniki pri tem postavljajo kritična vprašanja o trajnostni prihodnosti in tako spodbujajo transformativno učenje.

Zadnji spodbujevalni dejavnik je vidnost stenskih poslikav. Vse poslikave so ustvarjene na javnih stenah.

Ciljna skupina

Otroci in mladi

Število udeležencev

Najmanj 6 in največ 20 mladih udeležencev
1 ulični umetnik
1–22 vodij oz. moderatorjev

Kraj izvedbe

Velik odprti prostor / velik javni zid na območju šole ali drugje po dogovoru z občino

Potrebščine

priporočene barve »Eco Paint«, čopiči, papir, škarje, flomastri, lepilo, zaščitni kombinezoni, maske

Cilj oz. namen dobre prakse

Cilj te izobraževalne dejavnosti je prispevati k družbenim in ekološkim spremembam ter podajati in spodbujati znanje o kritičnem razumevanju soodvisnosti globalizirane družbe.

Navodila po korakih

1. Faza priprave koncepta:
Zastavite si naslednja vprašanja:
Ustvarite lasten koncept, pri čemer si pomagajte z naslednjimi vprašanji:
Kaj želim pokazati s poslikavo?
Koga želim nagovoriti kot glavno ciljno skupino?
Kateri umetnik bi lahko prenesel moje sporočilo oz. moj cilj?
Ali ima stenski umetnik izkušnje z mednarodnimi projekti? Ali ima izkušnje s stenskimi poslikavami?
Je umetnik tudi poklicni učitelj oziroma pedagog ter ali ima izkušnje z delom na področju trajnostnega razvoja ali pa ga tovrstne teme vsaj zanimajo?
Ali je pripravljen sodelovati v skupini in z mladimi ljudmi (otroki, najstniki)? Ali je pripravljen ustvariti trajnostno delo, morda tudi razmišlja o še kakšnem sodelovanju v prihodnosti?

Prostor in okolica:
Kje bi lahko ustvarili poslikavo? Zakaj sem izbral to mesto? Kakšna je soseska?
Kdo hodi mimo izbranega zidu?

Sodelovanje:
Kateri partner bi lahko sodeloval pri projektu?
Kdo bi lahko pomagal pri realizaciji?
Kdo bi še lahko sodeloval (delavniška skupina, soseska, drugi umetniki)?
Kdaj naj bi bil projekt končan, kdaj naj bi bil otvoritveni dogodek?
Ali naj bo otvoritveni dogodek organiziran v širšem kontekstu?
Ali obstaja kakšna povezava s kakšno drugo aktivnostjo (vsebino) v mojem mestu?

2. Faza načrtovanja:
Sporazumi:
Z občino preverite, kakšna je pravna situacija
Podpišite sporazum o sodelovanju (umetnik / lastnik / občina / pokrovitelji)

Zid in okolica:
Preverite, ali je izbrani zid na voljo. Ali je viden javnosti?
Ali je zid enostavno dostopen (pri tem imejte v mislih tudi udeležence)?

Preverite razmere na cesti in kaj je potrebno storiti za zagotovitev varnosti med slikanjem (> Ali je dovolj prostora za delo? // Bi bilo potrebno »zapreti cesto«? // Ali bi bilo potrebno dvigalo ali bo dovolj lestev? // Ali je enostavno poslikati zid (ni preblizu ceste, možna postavitev dvigala oziroma odra, ne da bi ovirali promet > ali pridobitev dovoljenja)?
Ali je površina zidu primerna za slikanje?
Ali je zid na voljo vsaj eno leto (trajnostnost)?
Ali so občina in/ali ustrezni uradi/lastniki odobrili slikanje na zid? Za potrdilo se obrnite na lastnika in upravitelja območja.

Vsebina in potrebščine:
Stopite v stik z umetnikom in razložite koncept.
Prosite umetnika, naj vnaprej naredi skico.
Z umetnikom se pogovorite o prostoru in o zidu za poslikavo.
Če ste povabili umetnika iz tujine, poskrbite za namestitev in hrano, potni list in vizo.

Katere materiale je mogoče uporabiti? Imejte v mislih skrb za okolje.

Proces in načrt dela – urnik:
Upoštevajte dovolj dni za delovni proces (deževni dnevi) > redno preverjajte vremensko napoved.
Če je mogoče, se pogovorite s sosedi in pojasnite, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih.
Če je to v skladu z vašim projektov, organizirajte sodelovalno delavnico za vključitev soseske.
Pripravite sporočilo za javnost in obvestite medije.

3. Faza izdelave
Logistika in izdelava:
Vnaprej dobite ves potreben material oz. potrebščine (barve bodo morda razprodane in jih boste morali naročiti).
V sodelovanju z otroki določite, kdo bo njihov nadzornik.
Po potrebi pridobite pravice za uporabo fotografije in varstvo podatkov.
Redno objavljajte na družbenih medijih. // O otvoritvenem dogodku pravočasno obvestite medije. // Dogovorite se za intervjuje s sodelujočim umetnikom oziroma skupino.

Otvoritev stenske poslikave (ureditev prizorišča – stoli, mize, platno / gledališki oder, če je predvidena tudi predstava, hrana za udeležence, ozvočenje, elektrika).
Pomislite na dokumentacijo, navedbo pokroviteljev in finančnih partnerjev, evaluacijo.

Kateri partner bi lahko sodeloval pri projektu?
Kdo bi lahko pomagal pri realizaciji?
Kdo bi še lahko sodeloval (delavniška skupina, soseska, drugi umetniki)?
Kdaj naj bi bil projekt končan, kdaj naj bi bil otvoritveni dogodek?
Ali naj bo otvoritveni dogodek organiziran v širšem kontekstu?
Ali obstaja kakšna povezava s kakšno drugo aktivnostjo (vsebino) v mojem mestu?

2. Faza načrtovanja:
Sporazumi:
Z občino preverite, kakšna je pravna situacija
Podpišite sporazum o sodelovanju (umetnik / lastnik / občina / pokrovitelji)

Zid in okolica:
Preverite, ali je izbrani zid na voljo. Ali je viden javnosti?
Ali je zid enostavno dostopen (pri tem imejte v mislih tudi udeležence)?

Preverite razmere na cesti in kaj je potrebno storiti za zagotovitev varnosti med slikanjem (> Ali je dovolj prostora za delo? // Bi bilo potrebno »zapreti cesto«? // Ali bi bilo potrebno dvigalo ali bo dovolj lestev? // Ali je enostavno poslikati zid (ni preblizu ceste, možna postavitev dvigala oziroma odra, ne da bi ovirali promet > ali pridobitev dovoljenja)?
Ali je površina zidu primerna za slikanje?
Ali je zid na voljo vsaj eno leto (trajnostnost)?
Ali so občina in/ali ustrezni uradi/lastniki odobrili slikanje na zid? Za potrdilo se obrnite na lastnika in upravitelja območja.

Vsebina in potrebščine:
Stopite v stik z umetnikom in razložite koncept.
Prosite umetnika, naj vnaprej naredi skico.
Z umetnikom se pogovorite o prostoru in o zidu za poslikavo.
Če ste povabili umetnika iz tujine, poskrbite za namestitev in hrano, potni list in vizo.

Katere materiale je mogoče uporabiti? Imejte v mislih skrb za okolje.

Proces in načrt dela – urnik:
Upoštevajte dovolj dni za delovni proces (deževni dnevi) > redno preverjajte vremensko napoved.
Če je mogoče, se pogovorite s sosedi in pojasnite, kaj se bo dogajalo v prihodnjih tednih.
Če je to v skladu z vašim projektov, organizirajte sodelovalno delavnico za vključitev soseske.
Pripravite sporočilo za javnost in obvestite medije.

3. Faza izdelave
Logistika in izdelava:
Vnaprej dobite ves potreben material oz. potrebščine (barve bodo morda razprodane in jih boste morali naročiti).
V sodelovanju z otroki določite, kdo bo njihov nadzornik.
Po potrebi pridobite pravice za uporabo fotografije in varstvo podatkov.
Redno objavljajte na družbenih medijih. // O otvoritvenem dogodku pravočasno obvestite medije. // Dogovorite se za intervjuje s sodelujočim umetnikom oziroma skupino.

Otvoritev stenske poslikave (ureditev prizorišča – stoli, mize, platno / gledališki oder, če je predvidena tudi predstava, hrana za udeležence, ozvočenje, elektrika).
Pomislite na dokumentacijo, navedbo pokroviteljev in finančnih partnerjev, evaluacijo.

Navodila za moderatorje

Projekt umetniške stenske poslikave je lepa priložnost za izmenjavo idej v skupnosti, za povečanje vidnosti umetnosti za družbeno preobrazbo ter za krepitev lokalnih odnosov. Na drugi strani pa vključuje tudi veliko nepredvidenih trenutkov in izzivov. S pomočjo teh navodil po korakih lahko preverite najpomembnejše elemente, preden začnete z lastnim projektom, a bodite pripravljeni na to, da ima lahko vaš proces lastna pravila.

Dodatne opombe glede dobre prakse

Ta opis po korakih je prevzet iz priročnika Colours of global voices. Visions of a Better Future (stenske poslikave v okviru projekta CULPEER4change), 2021. Društvo Humanitas je bilo med partnerji tega projekta, ki sta ga začela mesto Köln in Institut Equalita.