Zaszalejmy!

Opis

 

Młodzi ludzie poznają Cele Zrównoważonego Rozwoju i zastanawiają się, które z nich uważają za najważniejsze. Omawiają swoje pomysły na osiągnięcie tych celów i opracowują konkretne propozycje dla różnych grup docelowych. Formułują te propozycje w jasne postulaty i prezentują je w przestrzeni publicznej lub na portalach społecznościowych.

Grupa docelowa

Młodzież, szeroka publiczność

Liczba uczestników

Min. ilośc uczestników: 15
Min. ilość facylitatorów: 2

Środowisko

Duża, otwarta sala multimedialna

Materiały

Papier (A4) i długopisy, nośniki do cyfrowej prezentacji

Cel

Wiedza polityczna na temat lokalnego środowiska i zmian klimatycznych, kształtowanie żądań, przedstawianie ich społeczeństwu

Instrukcje krok po kroku

Krok 1:
Krótko przedstaw Cele Zrównoważonego Rozwoju i daj uczestnikom szczegółowe opisy każdego celu. Przydatne materiały można znaleźć tutaj:
www.globalgoals.org oraz tutaj: worldslargestlesson.globalgoals.org

Krok 2:
Podziel uczestników na pięć grup i daj każdej z nich trzy kartki papieru (A4) i długopisy. Poproś ich, aby przedyskutowali w swojej grupie, które z celów zrównoważonego rozwoju są dla nich najważniejsze i jak odnoszą się one do lokalnego środowiska. Każda grupa powinna wybrać trzy cele zrównoważonego rozwoju, które są dla niej najważniejsze i w realizacji których chciałaby pomóc. Powinni zapisać każdy z wybranych celów zrównoważonego rozwoju na osobnej kartce formatu A4.

Krok 3:
Poproś uczestników, aby usiedli w kręgu i losowo rozłożyli na podłodze kartki A4 z wybranymi celami zrównoważonego rozwoju lub przykleili je do ściany, aby wszyscy mogli je zobaczyć. Sprawdź, które cele zrównoważonego rozwoju wybrali i pogrupuj te, które się powtarzają w klaster.

Krok 4:
Poproś uczestników o głosowanie na krótką listę celów zrównoważonego rozwoju, które ich zdaniem są najważniejsze i które powinny zostać osiągnięte w pierwszej kolejności. Poproś każdego uczestnika o oddanie głosu na trzy cele zrównoważonego rozwoju – odbywa się to poprzez napisanie symbolu + na kartce papieru z wybranym celem zrównoważonego rozwoju. Policz głosy i zaznacz mocnymi kolorami trzy cele zrównoważonego rozwoju, które otrzymały najwięcej głosów.

Krok 5:
Następnie uczestnicy są proszeni o utworzenie trzech grup. Każda grupa otrzymuje kartkę z jednym z celów zrównoważonego rozwoju, na który głosowano, duży plakat i długopisy. Każda grupa powinna następnie omówić, w jaki sposób różne grupy docelowe mogą przyczynić się do osiągnięcia wybranego celu zrównoważonego rozwoju:
- młodzież (sami i ich rówieśnicy)
- rodzina i krewni
- opinia publiczna
- władze lokalne (burmistrzowie, rady lokalne itp.)
- lokalny biznes
- firmy międzynarodowe
- decydenci polityczni na szczeblu krajowym
- światowi przywódcy
- organizacje międzynarodowe.
Po uzgodnieniu konkretnych sugestii dla każdej grupy docelowej, powinni zapisać je na plakacie, a następnie przedstawić pozostałym dwóm grupom.

Krok 6:
Następuje druga tura głosowania – tym razem uczestnicy proszeni są o głosowanie na przedstawione propozycje, każdy wybierając po trzy propozycje dla każdego z celów zrównoważonego rozwoju. Kiedy zakończą głosowanie, zaznacz wybrane propozycje mocnymi kolorami.

Krok 7:
W kolejnym kroku uczestnicy powinni sformułować te propozycje w jasne żądania (krótkie i zwięzłe zdania) i zapisać je dużymi literami na nowych plakatach. Następnie mogą wyeksponować te plakaty w przestrzeni publicznej (np. na placu miejskim, w bibliotece publicznej, na dworcu kolejowym itp.), aby zobaczyło je jak najwięcej przechodniów.

Wskazówki dla trenera

Dodatkowe sugestie:
- Uczestnicy mogą ustawić się w publicznym miejscu, tworząc wykrzyknik. Jeśli chcą, mogą też zapraszać przechodniów do zgłaszania swoich żądań, aby razem mogli być jeszcze głośniejsi.
- Uczestnicy mogą również pogrupować swoje żądania według grupy docelowej (np. młodzież / władze lokalne / światowi przywódcy / organizacje międzynarodowe itp.) i napisać osobne żądanie dla każdej grupy docelowej (styl pisania powinien być dostosowany do grupy docelowej) . Następnie powinni opublikować listy z żądaniami w mediach społecznościowych i wysłać je do lokalnych lub krajowych mediów w celu publikacji.

Wszelkie inne uwagi

Do prezentacji Celów Zrównoważonego Rozwoju można wykorzystać różne źródła, takie jak opisy w arkuszach informacyjnych, filmy wideo, karty itp. Wybierz je zgodnie z wiekiem grupy docelowej.