Nośnik słowa

Opis

 

Jednym ze sposobów na zachęcenie większej liczby ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, do wyrażenia swoich opinii, jest wyjście na ulice. W ten sposób możemy dotrzeć do (młodych) ludzi, którzy inaczej nie uczestniczyliby w naszych wydarzeniach, takich jak warsztaty, konferencje, okrągłe stoły itp.

Grupa docelowa

Młodzież, szeroka publiczność

Liczba uczestników

Minimalna ilość uczestników: 6
Minimalna ilość facylitatorów: 2

Środowisko

Plac miejski, deptak, park

Materiały

Duże plakaty lub tablice, ruchome stojaki lub inne akcesoria do ustawiania plakatów, markery.

Cel

Głównym celem tego działania jest zaangażowanie młodych ludzi i szerokiej publiczności w debatę na temat wspólnych problemów społecznych i środowiskowych oraz zachęcenie do wymiany różnych poglądów i pomysłów na temat rozwiązywania tych problemów lokalnie i globalnie.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1:
Wybierz pytanie dotyczące naszego społeczeństwa, które jest dostępne dla wszystkich i które Twoim zdaniem leży w najlepszym interesie młodszego pokolenia (np. W jakim świecie chciałbyś żyć? Co młodzi ludzie mogą zrobić, aby wpłynąć na politykę środowiskową/społeczną? itd.)

Krok 2:
Przedyskutuj wybrane pytanie ze swoimi młodszymi i starszymi kolegami, krewnymi i sąsiadami i zapisz ich odpowiedzi.

Krok 3:
Napisz wybrane pytanie na dużym plakacie lub tablicy bardzo dużymi literami (użyj pogrubionych kolorów i wielkich liter).

Krok 4:
Zapisz zebrane odpowiedzi w górnej części plakatów lub tablic (użyj co najmniej 3 plakaty/tablice).

Krok 5:
Znajdź miejsce publiczne, w którym czujesz się komfortowo, a przechodnie będą czuli się zrelaksowani i wolni od niebezpieczeństw ruchu miejskiego.

Krok 6:
Umieść plakat/tablicę ze swoim pytaniem i co najmniej 3 plakaty/tablice z zebranymi przez Ciebie wstępnymi odpowiedziami w widocznym miejscu.

Krok 7:
Gdy pojawią się pierwsi przechodnie i przeczytają pytania i odpowiedzi na plakatach/tablicach, moderatorzy mogą rozpocząć dyskusję. Zapytaj przechodniów, co sądzą o zadanym pytaniu i już napisanych odpowiedziach, i zachęć ich do przedyskutowania swoich pomysłów nie tylko z prowadzącymi, ale także z innymi osobami, które zgromadziły się wokół.

Krok 8:
W trakcie dyskusji prowadzący podsumowują odpowiedzi osób postronnych i zapisują je na plakatach (ponownie, używając wielkich liter).

Krok 9:
Niech wymiana trwa, dopóki nie poczujesz, że jest konstruktywna, a osoby postronne aktywnie w niej uczestniczą.

Krok 10:
Po zakończeniu dyskusji sfotografuj wszystkie plakaty, ponieważ mogą one być później potrzebne do analizy odpowiedzi.

Krok 11:
Następnie podziel odpowiedzi na kilka kategorii i udostępnij kluczowe przekazy w swoich mediach społecznościowych, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób.

Wskazówki dla trenera

Jeśli zainteresowanie ze strony przechodniów jest niewystarczające, można w nienachalny sposób zaprosić ich do obejrzenia plakatów i do włączenia się w debatę.

Jeśli debata nabierze tempa, upewnij się, że wszyscy wyrażają swoje opinie z szacunkiem i że każdy ma szansę się wypowiedzieć.

Wszelkie inne uwagi

Metoda ta została opracowana wspólnie z partnerami projektu GE Agora. Do potrzeb tego projektu dostosowaliśmy instrukcję wykonania.