Nosilec besed

Opis

 

Eden izmed načinov za to, da svoja mnenja izrazi več ljudi, zlasti mladih, je to, da se podajo na ulice. Na ta način lahko dosežemo (mlade) ljudi, ki se sicer ne bi udeležili naših dogodkov, kot so delavnice, konference, okrogle mize idr.

Ciljna skupina

Mladi, splošna javnost

Število udeležencev

Najmanjše število udeležencev: 6
Najmanjše število moderatorjev : 2

Kraj izvedbe

Mestni trg, cona za pešce, javni park ipd.

Potrebščine

Veliki plakati ali table, premična stojala ali drugi pripomočki za postavitev plakatov ali tabel, flomastri

Cilj oz. namen metodologije

Glavni cilj te aktivnosti je vključiti mlade in širšo javnost v razpravo o skupnih družbenih in okoljskih vprašanjih ter spodbuditi izmenjavo različnih mnenj in zamisli o tem, kako nasloviti te teme na lokalni in svetovni ravni.

Navodila po korakih

1. KORAK:
Izberite neko vprašanje v zvezi z našo družbo, ki je dosegljivo vsem in za katerega verjamete, da je v najboljšem interesu mlade generacije (na primer: V kakšnem svetu bi si želeli živeti? Kaj lahko mladi naredijo za to, da bi imeli vpliv na okoljsko/socialno politiko? ipd.).

2. KORAK:
O izbranem vprašanju se pogovorite z mlajšimi in starejšimi kolegi, sorodniki in sosedi ter si zapišite njihove odgovore.

3. KORAK:
Izbrano vprašanje z zelo velikimi črkami napišite na velik plakat (uporabite krepko pisavo in velike tiskane črke).

4. KORAK:
Zbrane odgovore zapišite na zgornji del plakatov oz. tabel (uporabite najmanj 3 plakate oz. table).

5. KORAK:
Izberite javni prostor, kjer se dobro počutite in kjer se bodo mimoidoči počutili sproščeno in varno pred prometnimi nevarnostmi.

6. KORAK:
Plakat oz. tablo z vašim vprašanjem ter vsaj 3 plakate oz. table z začetnimi odgovori postavite na vidno mesto.

7. KORAK:
Ko pristopijo prvi mimoidoči in si preberejo vprašanje in odgovore na plakatih/tablah, lahko moderatorji začnejo pogovor. Mimoidoče vprašajte, kakšno je njihovo mnenje o vprašanju in o že napisanih odgovorih ter jih spodbudite, da se o njihovih idejah pogovorijo – ne samo z moderatorji, temveč tudi z drugimi ljudmi, ki so se zbrali okoli plakatov.

8. KORAK:
Medtem ko potekajo pogovori, moderatorji povzemajo odgovore mimoidočih in jih zapisujejo na plakate (ponovno z velikimi tiskanimi črkami).

9. KORAK:
Pustite, da se pogovori nadaljujejo, dokler se vam zdijo konstruktivni in dokler mimoidoči sodelujejo.

10. KORAK:
Ko se pogovori zaključijo, fotografirajte vse plakate, saj jih boste morda potrebovali za analizo odgovorov.

11. KORAK:
Kasneje razporedite odgovore v nekaj kategorij ter ključna sporočila objavite na vaših družabnih omrežjih, da dosežete še več ljudi.

Navodila za moderatorje

Če mimoidoči ne pokažejo dovolj zanimanja, jih lahko na nevsiljiv način povabite, da si ogledajo plakate in se pridružijo pogovoru.

Če se debata razvname, poskrbite za to, da bodo vsi svoja mnenja izražali na spoštljiv način in da bodo vsi dobili priložnost, da govorijo.

Dodatne opombe glede metodologije

Ta metoda je bila zasnovana v sodelovanju s partnerji v projektu GE Agora. Navodila za izvedbo smo prilagodili za potrebe tega projekta.