Wyraź swoje żądania!

Opis

 

Metodę tę można wykorzystać jako warsztat formułowania wymagań z młodymi ludźmi. Celem jest poruszenie kwestii dotyczących realiów życia młodych ludzi poprzez interaktywną formułę World Café i przedyskutowanie ich.

World-Café to metoda, która wykorzystuje nieformalną kawiarnię, w której uczestnicy mogą zgłębiać problem, dyskutując w małych grupach przy stolikach. Dyskusje odbywają się w kilku rundach po 15-20 minut, a atmosfera kawiarni ma na celu umożliwienie bardziej zrelaksowanych i otwartych rozmów.

Grupa docelowa

Grupa młodzieżowa, klasa szkolna, grupa młodych zainteresowanych

Liczba uczestników

15-25 uczestników, 1-2 trenerów

Środowisko

Jeden pokój lub przestrzeń ze stolikami na zewnątrz

Potrzebny czas

Szacunkowy czas trwania 1,5 - 2 godziny

Materiały

Stoliki, krzesła, flipcharty, długopisy

Cel

Celem tej metody jest sformułowanie i praca nad postulatami młodzieży oraz zapewnienie młodym ludziom przestrzeni do dyskusji na poruszane tematy.

Instrukcje krok po kroku

Krok 1.
Przygotowanie do World-Café

Przygotuj trzy stoły z jednym pytaniem każdy i połóż na nim flipcharty, aby ludzie mogli pisać bezpośrednio na stole.

Utwórz 3 tabele z pytaniami o wymagania na trzech poziomach.

Żądania osobiste

- Jakie żądania przychodzą ci do głowy na poziomie osobistym? Czego potrzebujesz, żeby czuć się tu bardziej komfortowo? W Twojej szkole? W twoim centrum młodzieżowym?

Żądania na poziomie miasta

- Czego, jako młody obywatel, potrzebujesz więcej w swoim mieście? Co sprawiłoby, że jako młody człowiek czułbyś się bardziej mile widziany i szanowany?

Żądania międzynarodowe

- Myśląc międzynarodowo, na większą skalę – czego ty/my potrzebowalibyśmy, aby uczynić ten świat lepszym miejscem? Co jest potrzebne na kuli ziemskiej, aby była ładniejszym miejscem?

Krok 2.
Witamy w Kawiarni!

Podziel grupę na trzy stoły i zdefiniuj gospodarza dla każdej z powyższych tabel. Gospodarzem stołu powinna być osoba zainteresowana tematem i osoba ta przebywa cały czas przy jednym stole. Rozpoczynamy dyskusje! Uczestnicy omawiają pytania i zapisują je bezpośrednio na flipchartach na stołach. Po 15-20 minutach trener robi znak i każda grupa zmienia stolik. Gospodarz stołu zostaje i podsumowuje poprzednią rozmowę nowo przybyłym uczestnikom. Przemieszczając uczestników po pokoju, rozmowy przy każdym stole są wzbogacane pomysłami z innych stołów, co skutkuje powstaniem zbiorowej inteligencji. Rozpoczyna się druga runda dyskusji. Po 15-20 minutach grupy ponownie się zmieniają, tak aby wszystkie grupy przedyskutowały wszystkie trzy pytania.

Krok 3.
Przedstaw swoje żądania!

Po ostatniej rundzie gospodarze stołu mają 5 minut na podsumowanie tego, co jest napisane na flipcharcie i zaprezentowanie go reszcie grupy. Powinni spróbować sformułować żądania „Aby czuć się tu dobrze, żądamy…/chcemy…/potrzebujemy…”. Trener dba o to, aby po każdej prezentacji był czas na informację zwrotną lub dodatkowe uwagi.

Wskazówki dla trenera

Jeśli jest jeszcze czas, możesz zagrać w „Gdybyś był burmistrzem miasta…” Zdecyduj, które dwie osoby przejmą rolę burmistrza i wiceburmistrza. Z przedstawionych postulatów wyjaśniają, które z nich należy wprowadzić w życie i dlaczego. Jeśli jest czas, lider grupy może otworzyć się na dyskusję nad decyzją burmistrza.