Izrazite svoje zahteve!

Opis

 

To metodo je mogoče uporabiti kot delavnico izražanja zahtev za mlade. Cilj je z uporabo formata interaktivne svetovne kavarne opozoriti na vprašanja, povezana z vsakodnevnim življenjem mladih, ter razpravljati o njih.
Svetovna kavarna je metoda, pri kateri izkoristimo neformalno okolje kavarne, v katerem udeleženci obravnavajo določeno temo tako, da o njej razpravljajo v majhnih skupinah za mizo. Razprave potekajo v več krogih po 15-20 minut, pri čemer naj bi kavarniško okolje omogočilo bolj sproščene in odprte pogovore.

Ciljna skupina

Mladinska skupina, šolski razred, skupina zainteresiranih mladih

Število udeležencev

15–25 udeležencev, 1–2 moderatorja

Kraj izvedbe

Ena soba ali prostor z mizami na prostem

Čas trajanja

Približen čas trajanja: 1,5–2 uri

Potrebščine

Mize, stoli, tabla z listi, pisala

Cilj oz. namen metodologije

Cilj metodologije je formulirati in razviti zahteve mladih ter mladim omogočiti razpravo o izraženih temah.

Navodila po korakih

1. korak
Priprava na svetovno kavarno

Pripravite tri mize, vsako z enim vprašanje, ter na mizo položite list papirja z listne table, tako da bodo lahko udeleženci pisali neposredno na mizo.
Pripravite tri mize z vprašanji o zahtevah na treh ravneh:

  • Osebne zahteve
    • Katere zahteve vam pridejo na misel na osebni ravni? Kaj bi potrebovali, da bi se tu počutili bolj udobno? Kaj pa v vaši šoli? V vašem mladinskem centru?
  • Zahteve na mestni ravni
    • Česa bi kot mladi državljani v svojem mestu oz. občini potrebovali več? Kaj bi pripomoglo k temu, da bi se kot mladi počutili bolj dobrodošli in spoštovani?
  • Mednarodne zahteve
    • Če pomislite širše, na mednarodni ravni – kaj bi bilo potrebno, da vi svet postal boljši? Kaj bi bilo potrebno na globalni ravni, da bi postal prijetnejši?

2. korak
Dobrodošli v kavarni!

Skupino razdelite na tri omizja in določite gostitelja vsake mize. Gostitelj mize naj bo oseba, ki jo tema zanima, in ta oseba ostane ves čas procesa za isto mizo. Naj se razprave začnejo! Udeleženci razpravljajo o vprašanjih in jih zapisujejo neposredno na liste na mizah. Po 15–20 minutah na moderatorjev znak vse skupine zamenja mizo. Gostitelji miz ostanejo za svojimi mizami ter novim udeležencem na kratko povzamejo prejšnjo razpravo. S premikanjem udeležencev po sobi se pogovori pri vsaki mizi medsebojno oplajajo z idejami z drugih miz, kar privede do kolektivnega znanja. Začne se drugi krog razprav. Po 15-20 minutah se skupine ponovno zamenjajo, tako da vse skupine razpravljajo o vseh treh vprašanjih.

3. korak
Predstavite svoje zahteve!

Po zadnjem krogu razprav imajo gostitelji miz 5 minut časa, da naredijo povzetek tega, kar je zapisano na njihovem listu, in to predstavijo preostalim članom skupine. Poskušajo naj oblikovati zahteve v smislu: »Da bi se tukaj dobro počutili, zahtevamo ... / si želimo ... / potrebujemo ...« Moderator naj poskrbi, da je po vsaki predstavitvi na voljo nekaj časa za povratne informacije ali dodatne pripombe.

Navodila za moderatorje

Če je še dovolj časa, se lahko igrate igro »Če bi bili župan mesta ...«. Izberite dva udeleženca, ki bosta igrala vlogi župana in podžupana. Župan pojasni, katere izmed predstavljenih zahtev je treba uresničiti v praksi in zakaj. Če je čas, lahko vodja skupine začne razpravo o odločitvi župana.