Debata

Opis

 

Pri tej aktivnosti gre za igro, pri kateri v kozarec damo trditve o različnih temah s področja človekovih pravic, nato pa o njih razpravljamo.

Ciljna skupina

Mladi

Število udeležencev

10–15 ljudi

Kraj izvedbe

Velika soba s stoli

Potrebščine

Stoli
Kozarec / klobuk / skleda
Koščki papirja s trditvami

Cilj oz. namen metodologije

Cilj te aktivnosti je, da mladi razvijejo svoje spretnosti in veščine javnega nastopanja v prid ali proti določeni temi na samozavesten in nenasilen način ter poslušajo nastope drugih. S pomočjo aktivnosti se bodo mladi tudi izpopolnjevali v formulaciji argumentov.

Navodila po korakih

1. korak:
Izberite trditve, zapišite jih na koščke papirja in jih vse skupaj stresite v kozarec, klobuk ali skledo.

2. korak:
Pripravite 2 ali 3 stole, odvisno od števila udeležencev, in jih postavite na eno stran sobe; to bodo stoli za govorce.

3. korak:
Govorijo lahko samo udeleženci, ki sedijo na teh stolih. Eden izmed njih iz kozarca na slepo izbere en listič papirja in ga naglas prebere, nato pa 2–3 osebe na stolih govorcev začnejo razpravo o tej temi, pri čemer poskušajo z izražanjem misli in mnenj o izžrebani trditvi ter z umeščanjem svojih argumentov v družbeni in politični kontekst prepričati občinstvo v svoj prav.

4. korak:
Medtem ko govorci govorijo o izžrebani temi, lahko drugi udeleženci spregovorijo le, če gredo k enemu od treh govornikov, ga potrepljajo po rami ter se usedejo na njegovo mesto in ga zamenjajo na mestu govornika. Te zamenjave lahko udeleženci izvedejo večkrat, pomembno pa je, da se zamenjajo šele, ko je govorec končal s svojim govorom.

Navodila za moderatorje

Pomembno je, da kot moderator usmerjate razpravo; po nekaj krogih lahko vlogo moderatorja prevzame prostovoljec izmed udeležencev.
K govoru spodbudite tiste, ki še niso govorili.
Primeri trditev:
– Homoseksualnost je izbira.
– Ženske bi morale ostati doma ter skrbeti za nego otrok in čiščenje.
– Očetje nimajo pravice do očetovskega dopusta.
– Želja po spremembi spola ni naravna.
– Moški, ki jočejo, so slabiči.
– Splav je umor.
– Podnebnih sprememb ni.
Glede na sestavo skupine lahko izberete tudi manj kontroverzne trditve.

Dodatne opombe glede metodologije

Aktivnost je prirejena po zbirki orodij za moderatorje v neformalnem izobraževanju ter aktiviste, ki spodbujajo pravice, vključevanje, raznolikost in izobraževanje v okviru projekta PRIDE.