Izražanje in podpiranje zahtev z glasbo

Opis

 

Številne zahteve so že dolgo intelektualno artikulirane. Toda za spremembe je nujno potrebo seči tudi v srca ljudi, in tukaj je lahko glasba v veliko pomoč.

Ciljna skupina

Skupina zainteresiranih mladih, ki so odprti za nenavadne načine nastopanja; POMEMBNO: ni treba, da so »glasbeniki« (da znajo igrati na glasbila)

Število udeležencev

Najmanj 8 in največ 15 mladih udeležencev, 1–2 moderatorja

Kraj izvedbe

Takšna predstava je primernejša za izvedbo v zaprtih prostorih, saj zvok glasbil v velikem odprtem prostoru (na prostem) ni tako učinkovit.

Potrebščine

Vsa glasbila, ki so učinkovita in na katere je enostavno igrati. Zlasti vsa tolkala: ritem palčke, bobni, triangel, činele, dežna palica, agogo ipd. Poskusite tudi z doma narejenimi instrumenti, na primer iz odpadkov, ali s stvarmi iz vsakodnevnega življenja: stol, lonec ...

Cilj oz. namen metodologije

Namen je z glasbo ponazoriti oziroma podpreti politične zahteve in se dotakniti občinstva na čustveni ravni. Če na koncu med publiko namesto sproščenega ploskanja zavlada zamišljena tišina, potem je bila predstava res dobra.

Navodila po korakih

1. korak:
Skupaj s skupino izberite zahteve, na katerih želite delati. Lahko gre za širšo temo (npr. podnebna kriza) s 2–3 jasnimi zahtevami. Če ste že pred tem obravnavali kakšne teme, lahko izberete te, lahko pa izoblikujete zahteve s kakšno od drugih metod, predlaganih v zbirki orodij (na primer metodo »Izrazite zahteve!«).

2. korak:
Razmislite, kako bi bilo mogoče te zahteve ponazoriti z glasbo, telesi, glasovi itd. ter preizkusite različne scenarije. Skupina naj izvede možgansko nevihto (angl. brainstorming) o tem, kako bi lahko prikazali svojo glavno temo in kako bi lahko občinstvu razumljivo predstavili tudi svoje glavne zahteve.

3. korak:
Skupina lahko eksperimentira in preizkuša različna glasbila za izražanje svojih zahteva. Udeleženci v majhnih skupinah ustvarjajo prizor, povratne informacije pa dobijo od celotne skupine.

4. korak:
Ko je skupina zadovoljna z več ustvarjenimi prizori, naj udeleženci sestavijo celoten scenarij.

Spodnji primer je izdelala in predstavila mednarodna skupina mladih. Skupina se je odločila za temo okolja. Želeli so opisati, kakšna usoda preti naravi. Spodnje točke so vam lahko v pomoč pri izdelavi lastne dramaturgije.

Dramaturgija:
1) Narava je nedotaknjena
Glasbeniki hodijo naokoli in mehko in prijetno igrajo na svoje instrumente, se smehljajo in gledajo v občinstvo.

2) Sprememba izraza
Udeleženec oz. udeleženka s činelami se približa vsakemu glasbeniku/glasbenici, ga/jo gleda v oči in močno udarja po činelah. V tem trenutku glasbenik/glasbenica spremeni način igranja in začne igrati grobo oz. trdo.
To lahko ponazarja trenutek, ko človek vdre v naravo v želji, da bi jo »civiliziral«.
Sečnja dreves:
Član skupine s činelami drgne svoje glasbilo, medtem ko udeleženec z velikim bobnom praska po bobnu (žaganje drevesa), tolče po činelah in hkrati močno udarja po bobnu: nato glasbenik odvrže svoje glasbilo (drevesa padajo).

3) Umirajoča narava:
Dva glasbenika z lesenimi bobni: tik tak ... Zvoki postajajo tišji ... (to pomeni, da narava umira). Nato sledi trenutek popolne tišine (rekviem za umrli kos zemlje).

4) Gradnja tovarne na mestu, kjer je bila prej narava
Glasbeniki igrajo na svoje instrumente na neprijazen, sam po sebi zelo ritmičen način, vsi glasbeniki topotajo z nogami.

Konec:
En sam glasen udarec po činelah!

Navodila za moderatorje

Poiščite še druge skupine (plesne, gledališke …), ki delajo na tej temi ali jih povabite k sodelovanju: vsem partnerjem lahko skupni nastop izjemno koristi.
Poskrbite, da na predstavo povabite »odločevalce« (poslance ipd.). Običajno je to zelo naporno delo, saj so zelo zasedeni. Zato začnite že zgodaj in bodite vztrajni!

Dodatne opombe glede metodologije

Spodbujajte ljudi, da uporabijo svojo domišljijo in sami poiščejo svojo zgodbo!
To je dobra vaja, ko ste s skupino že oblikovali politične zahteve in jih želite prenesti v umetniško predstavo.