Ne sprašujete nas, pa vseeno odgovarjamo!

Opis

 

Celotna skupina skupaj vadi ritem pesmi in jo nato zapoje z novim besedilom. Novo besedilo uporabimo za znano melodijo (We will rock you – Queen, 1977)

Ciljna skupina

mladi, šolski razredi, mladinski centri

Število udeležencev

ni pomembno, primerno je tudi za zelo velike skupine

Kraj izvedbe

soba, primerno velika za število udeležencev, da lahko vsi stojijo v krogu

Potrebščine

stojalo z listi, flomastri, lepilni trak za obešanje besedil

Cilj oz. namen metodologije

Metodologija je zelo primerna za izražanje angažiranih izjav oziroma tem.

Navodila po korakih

1. korak:
Vadite ritem: topotajte z nogami in ploskajte z rokami.
2. korak:
Predstavite novo besedilo: za to preprosto in kratko melodijo je mogoče najti veliko različnih besedil. Izjemno močan ritem omogoča sporočanje zelo angažiranih izjav oziroma tem.

Primer besedila:
We are, we are angry
We need, we need a change

You are you are responsible
You need, you need our help.

(besedilo: M. Taubert-Witz, Sophia Witz)

3. korak:
Skupino razdelite na dve podskupini: eno, ki skrbi za ritem (lahko je to tudi občinstvo, če je prisotno), ter drugo, ki poje.
Priporočljivo je, da obiskovalci najprej topotajo in ploskajo v tem ritmu, nato pa v istem ritmu še zapojejo oz. deklamirajo sporočila.

Navodila za moderatorje

Koristno je, da udeleženci nekajkrat povadijo ritem. Moderator mora med vadenjem pesmi poskrbeti za konsistenten tempo.

Dodatne opombe glede metodologije

Ko je besedilo pripravljeno, aktivnost traja približno 15 minut. Če udeleženci še razmišljajo in delajo na besedilu, predvidite več časa.